Raciborski Mechanik z nowoczesnymi pracowniami

mechanik pracownie raciborz
Uczniowie biorą udział w specjalistycznych kursach certyfikowanych, uczestniczą w zajęciach warsztatowych na uczelniach czy wizytach studyjnych w firmach.

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego to idea projektu realizowanego od września 2017 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”.

W programie realizowanym w ramach projektu uczestniczy sto uczniów różnych klas i zawodów technikum oraz branżowej szkoły I stopnia. Uczniowie biorą udział w specjalistycznych kursach certyfikowanych, uczestniczą w zajęciach warsztatowych na uczelniach czy wizytach studyjnych w firmach. Ponadto siedemdziesiąt uczniów skierowanych zostanie na dodatkowe praktyki lub staże zawodowe do firm. Realizacja założeń programowych projektu ma pomóc w ułatwieniu uczniom w przechodzeniu z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia.

- reklama -

Dodatkowo, w projekcie uczestniczy piętnaście nauczycieli przedmiotów zawodowych pokrywających się z kierunkami kształcenia uczniów biorących udział w projekcie, którzy również zdobywają dodatkowe kwalifikacje i kompetencje.

Od początku projektu zrealizowane zostały następujące działania: sto uczniów przeszło indywidualną ścieżkę doradztwa zawodowego, przeprowadzono certyfikowane kursy zawodowe w tym: kurs CISCO Network Academy „IT Essentials” (10 uczniów), kurs CISCO – CCNA „Routing and Switsching” (10 uczniów, 1 nauczyciel), kurs eksploatacji instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1kV (15 uczniów), kurs rysunku technicznego maszynowego oraz CAD (10 uczniów, 2 nauczycieli), kurs programowania i obsługi obrabiarek CNC (8 uczniów, 1 nauczyciel),kurs projektowania schematów połączeń i symulacji w zakresie pneumatyki, hydrauliki z możliwością tworzenia dowolnego układu sterowania (7 uczniów, 1 nauczyciel). Odbyły się także dwie wizyty studyjne (16 uczniów) oraz dwie sesje warsztatów pozaszkolnych w firmach (16 uczniów), zorganizowano dwie sesje laboratoryjne na Wydziale Mechanicznym oraz Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki na Politechnice Opolskiej (20 uczniów), ponadto 23 uczniów odbyło 150 godzinne staże zawodowe w firmach.

W ramach projektu zakupione zostało także wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne do pracowni nauki zawodów:
– maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
– pomiarów elektrycznych,
– mechatroniczna,
– odnawialnych źródeł energii,
– obróbki skrawaniem,
– informatyczna 1
– informatyczna 2
– automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych.

Dwie pozostałe pracownie: techniczna, mechaniki i podstaw konstrukcji maszyn oraz pracownia rysunku technicznego CAD/CAM zostaną doposażone wkrótce.

Pracownie te zostały wyremontowane i wyposażone w sprzęt w latach 2017-2018 w ramach projektu „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim”link zewnętrzny współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Projekt potrwa do sierpnia 2020 r. i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

/Starostwo Powiatowe w Raciborzu publ. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj