Boisko w Ocicach będzie miało automatyczny system nawadniania

0
Termin wykonania zamówienia to 31.07.2019 r.. Jedynym kryterium oceny oferty złożonej w przetargu jest cena. fot.: pixabay.com

Boisko piłkarskie w Ocicach ma zostać wyposażone w automatyczny system nawadniania. Ratusz właśnie ogłosił przetarg w tym zakresie.

Magistrat ogłosił przetarg na wykonanie automatycznego systemu nawadniania dla boiska trawiastego przy ul. Tuwima 1 w Raciborzu. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego systemu automatycznego zraszania płyty boiska piłkarskiego w tym:

- reklama -

– Dostawa niezbędnych materiałów, montaż, uruchomienie systemu automatycznego zraszania oraz zabezpieczenie przed okresem zimowym (przedmuchanie sprężonym powietrzem).
– Rozmieszczenie i zasięg zraszaczy gwarantujący pełne i równomierne nawodnienie całej płyty boiska.
– Rozmieszczenie zraszaczy zgodne ze specyfikacją.

W szczególności Wykonawca w ramach zadania ma wykonać stację pomp wyposażoną w:
– zabezpieczenie przed suchobiegiem
– zawory odcinające przed i za pompą
– zawór zwrotny
– filtr siatkowy
– manometry przed i za pompą
– złącze do podłączenia sprężarki
– szafę sterowniczą wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami

Termin wykonania zamówienia to 31.07.2019 r.. Jedynym kryterium oceny oferty złożonej w przetargu jest cena.

Oferty należy składać w Referacie Zamówień Publicznych, ul. Króla Stefana Batorego 6,
47-400 Racibórz, pok. 310.

Termin składania ofert upływa dnia 10 maja 2019 r. o godzinie 11:30.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 maja 2019 r. o godzinie 12:30 w sali 125.

EnDe

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here