Rybnik nie chce u siebie kopalni

0
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika jest przeciwny wybudowaniu w Rybniku kopalni fot.: UM Rybnik

Trwa procedura uzyskania koncesji na wydobycie złoża Paruszowiec przez spółkę Bapro. Obecnie można zgłaszać uwagi do raportu oddziaływania na środowisko, do czego zachęcają rybniccy urzędnicy.

Miasto Rybnik po zapoznaniu się z raportem przygotowuje również swoje uwagi, które zgłosi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, na konferencji prasowej prezydent Rybnika Piotr Kuczera przedstawił podstawowe uwagi do raportu.

- reklama -

– Po zapoznaniu się z raportem, najbardziej druzgocące dla mnie są kwestie związane z zanieczyszczeniem powietrza, które wzrośnie katastrofalnie. Zakładana emisja pyłu zawieszonego PM10 to 780 kg/rok zaś pyłu PM2,5 ok.78 kg/rok pyłu PM 2,5. Nie wyobrażam sobie, że zanieczyszczenie miasta może jeszcze wzrosnąć – komentuje prezydent Piotr Kuczera – Kopalnia ma być zakładem przeróbczym ze składowiskiem wagonów i samochodów ciężarowych. Raport nie zwiera informacji o zagospodarowaniu odpadów wydobywczych, których wydobycie ma wynosić 4,5 tys. ton dziennie, nie wyobrażam sobie składowania tego typu odpadów na ternie Rybnika. Oddziaływanie kopalni będzie też zagrażało funkcjonowaniu dużych, istniejących firm w dzielnicy Paruszowiec. Kolejnym elementem jest dewastacja lasów w obszarze Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych oraz w obszarze trenów rekreacyjnych na terenie dzielnicy Paruszowiec. Ta inwestycja zmieni układ stosunków wodnych w mieście , rzek, potoków, stawów. Zachęcam wszystkich mieszkańców, szczególnie tych, którzy znajdują się w obszarze działania planowanej kopalni do zgłaszania uwag do tego raportu, tylko wspólnymi siłami jesteśmy w stanie zatrzymać ten proces – alarmuje prezydent.

W swoim wystąpieniu prezydent zapowiedział również, że nie sprzeda działek należących do miasta, a przebiegających przez teren budowanej kopalni, ponadto zostanie przeprowadzona analiza pod kątem możliwości zmian w planach zagospodarowania przestrzennego w obszarze, na którym ma powstać kopalnia.

Wystąpienie prezydenta można też znaleźć na jego oficjalnym profilu na Facebooku.

– Procedura uzyskania koncesji na wydobycie złoża węgla kamiennego przewiduje, że firma ubiegająca się o koncesję musi przygotować raport oddziaływania na środowisko, następnie rozpatruje go Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który podaje raport do publicznej wiadomości, co w przypadku wydobycia złoża „Paruszowiec” właśnie się stało. Teraz każdy może zapoznać się z tym raportem i złożyć swoje uwagi, do czego zachęcamy mieszkańców. Głos mieszkańców w tej kwestii jest kluczowy – informują urzędnicy rybnickiego ratusza.

Najważniejsze uwagi miasta do raportu:

– Wzrost zanieczyszczenia powietrza – emisja pyłów 780 kg/rok pyłu zawieszonego PM 10 oraz ok. 78 kg/rok pyłu PM 2,5.
– W raporcie nie ma mowy o połączeniu kopalni „Paruszowiec” z Elektrownią Rybnik.
– Planowana inwestycja, to nie kopalnia upadowa a zakład przeróbczy ze składowiskiem wagonów i samochodów ciężarowych generujący zanieczyszczenie.
– Raport nie zwiera informacji o zagospodarowaniu odpadów wydobywczych – przewidywana ilość odpadów to 4,5 tys. ton dziennie.
– Dewastacja lasów należących do Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych i terenów rekreacyjnych przy tężni w dzielnicy Paruszowiec.
– Deformacja terenu wzdłuż ulicy Mikołowskiej, na północ od ul. Stawowej i Wielopolskiej – osiadanie terenu do 16 metrów.
– Na linii kolejowej Katowice Ligota – Nędza – osiadania dochodzące do 16,5 metra.
– Ingerencja w układ stosunków wodnych na terenie miasta:
– Przebudowa koryta rzeki Rudy w okolicach stawu na Paruszowcu;
– Zasilenie paruszowieckiego stawu potokiem Boguszowickim;
– Koryto rzeki Rudy ma być zabezpieczone dodatkowym wałem wzdłuż ul. Nabrzeżnej
– Na potoku z Kamienia ma powstać rozlewisko w pobliżu stawów w Wielopolu, co grozi zalaniem najbliższych domów. Na naturalnym potoku ma powstać przepompownia.
– Szkody górnicze w terenach zabudowanych (14 obiektów na ulicy Podleśnej w Wielopolu).

EnDE

#UM Rybnik

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here