Dentysta z Radlina z prokuratorskimi zarzutami. Chodzi o wyłudzenie gigantycznych środków

0
"Kreatywnemu" stomatologowi z Radlina zostały postawione prokuratorskie zarzuty. fot.: pixabay.com

Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim skierowała akt oskarżenia przeciwko Damianowi Cz. w sprawie poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej we wnioskach o rozliczenie rzekomo świadczonych usług stomatologicznych, które to usługi nie zostały wykonane lub zostały opłacone przez pacjentów w ramach usługi świadczonej prywatnie.

            Jak ustalono, Damian Cz. – lekarz stomatolog prowadzi od dnia 1 września 2004 roku prywatną praktykę lekarską. W ramach wykonywanej działalności przyjmuje pacjentów i dokonuje leczenia stomatologicznego zarówno w ramach wizyt prywatnych, jak i w ramach kontraktu na leczenie zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia w Katowicach.

- reklama -

    W toku śledztwa przesłuchano w charakterze świadków osoby, które według danych uzyskanych z NFZ były pacjentami stomatologa, celem ustalenia czy faktycznie osoby te leczyły się i były u tych osób wykonane świadczenia, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak ustalono, w znacznej części osoby te były pacjentami tego lekarza w latach wcześniejszych, a w okresie od 2015 do 2018 roku nie korzystały z opieki stomatologicznej  lub faktycznie się leczyły, ale prywatnie i za wykonane świadczenia medyczne zapłaciły  lekarzowi.

           W ujawnionych wypadkach, pomimo zapłaty za usługę przez pacjenta lub jej faktycznego nie wykonania, skierowano do NFZ wnioski o refundacje tych usług i refundacje tą przedsiębiorca otrzymał.

           W związku z tym,  Damianowi Cz. przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk., ustalając iż doprowadził Narodowy Fundusz Zdrowia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 176 458,04 złotych z tytułu wypłaconej nienależnej refundacji świadczeń medycznych, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło  dochodu.

           Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

           Postępowanie obecnie toczyć się będzie przed Sądem Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim.

EnDe

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here