Gmina Rudnik może przystąpić do projektu Nasza Przestrzeń.

0
Gmina Rudnik
Gminę Rudnik odwiedził przedstawiciel Fundacji Wspomagania Wsi

W czerwcu Gminę Rudnik odwiedził przedstawiciel Fundacji Wspomagania Wsi, aby zapoznać się z możliwościami Gminy Rudnik przystąpienia do projektu Nasza Przestrzeń.

W projekcie FWW ułatwia mieszkańcom gmin zrozumienie dokumentów planistycznych, organizuje spotkania i warsztaty, udziela grantów. Wspólnie z mieszkańcami wypracowuje najkorzystniejsze dla wszystkich rozwiązania przestrzenne.

- reklama -

Doświadczenia Fundacji we współpracy z kilkudziesięcioma gminami przyniosły dopasowane do potrzeb i oczekiwań mieszkańców zmiany w gospodarowaniu swoim otoczeniem.

Gmina Rudnik otrzyma wsparcie:

  • finansowe w postaci grantu (do 31 tys. zł)
  • merytoryczne w postaci opiekunów konsultacji (urbanista i doświadczony ekspert)
  • techniczne w postaci narzędzi kon­sultacji (w tym aplikacji internetowych usprawniających pracę urzędu).  Współpraca FWW i gminy w projekcie możliwa jest na dwóch etapach procedury planistycznej:

Etap I
Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu planistycznego
Przekazanie dokumentu do opinii do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Etap II
Pozytywne zaopiniowanie i uzgodnienie projektu dokumentu przez instytucje
Głosowanie rady gminy nad dokumentem planistycznym
Gmina Rudnik wskazała na pomoc FWW w działaniach poświęconych rewitalizacji pałacu w Sławikowie. Fundacja wpisała Gminę Rudnik do programu Nasza Przestrzeń i podjęła decyzję o wsparciu naszej gminy. Teraz konieczne jest przygotowanie dokumentów do realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia na przełomie 2019/2020. Sławików ma potencjał i należy go wykorzystać – podsumował wizytę gość z FWW.

EnDe

#UG Rudnik

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here