Wynagrodzenia znowu poszły w górę. Średnio zarabiamy już ponad 5 tys zł

0
Wg danych GUS zarabiamy coraz więcej. fot.: pixabay.com

Dynamikę wynagrodzeń można uznać za bardzo dobrą. Natomiast zatrudnienie – poniżej oczekiwań rynku. Tak przynajmniej wynika z najnowszego raportu GUS.

W maju br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 mln 380,2 tys. osób i było wyższe o 2,7% r/r, zaś przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) osiągnęło poziom 5057,82 zł i było wyższe o 7,7% r/r. W ujęciu miesięcznym przeciętne zatrudnienie obniżyło się o 0,2%, a przeciętne wynagrodzenie spadło o 2,5% wskutek przesunięć części składowych wynagrodzeń w niektórych branżach krajowej gospodarki oraz innych czynników sezonowych.

- reklama -

Dynamika roczna dla wynagrodzeń osiągnęła najwyższy poziom od listopada 2018 r. Jest również o 0,7 p.p. wyższa niż w maju 2018 r. To pokazuje, zdaniem ministerialnych urzędników, że presja płacowa, która weszła na stosunkowo wysoki poziom w 2018 r., utrzymuje się również w roku bieżącym.

Dane te odnoszą się do przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 pracowników.

EnDe

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here