Zmiany w zarządzie Rafako S.A.

0
Rafako S.A.
Rafako S.A.

Funkcję Prezesa Zarządu Rafako objęła tymczasowo Helena Fic. Rada Nadzorcza podjęła również decyzję o ogłoszeniu konkursu na Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza Rafako S.A. podjęła decyzję o oddelegowaniu ze swego grona przewodniczącej Heleny Fic do tymczasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Rafako. W związku z oddelegowaniem do Zarządu Przewodniczącej Rady Nadzorczej radzie przewodniczyć będzie wiceprzewodnicząca Małgorzata Wiśniewska.

- reklama -

Rada Nadzorcza podjęła również decyzję o ogłoszeniu konkursu na Prezesa Zarządu. – Chcemy powierzyć kierowanie spółką najlepszemu kandydatowi, który będzie skutecznie realizował strategię wyznaczoną przez Jerzego Wiśniewskiego i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą. Strategię, która zakłada budowę w oparciu o Rafako największego polskiego podmiotu działającego w sektorze energetycznym oraz branży gazu ziemnego i ropy naftowej – powiedziała Małgorzata Wiśniewska, wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, dodając, że spółka poszukuje kandydata, który w pełni wykorzysta jej potencjał, ugruntowaną pozycję na rynku i synergie w ramach Grupy PBG.

Pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu Helena Fic od wielu lat współpracuje z Grupą PBG. Kiedy w 2018 roku Jerzy Wiśniewski objął stery w Rafako S.A., Helenę Fic wskazał na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Rafako S.A. Helena Fic pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej PBG S.A. – Oddelegowanie Przewodniczącej Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu stanowi potwierdzenie, że działamy w niezmieniony sposób, konsekwentnie realizując wyznaczone wcześniej cele i wyzwania, przed którymi stanęła spółka. Rafako musi mieć sprawny zarząd i widzimy potrzebę wzmocnienia go osobą z dużym doświadczeniem, która będzie merytorycznym wsparciem przy realizacji kontraktów w formule EPC – powiedziała Helena Fic, pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu Rafako S.A.

To dlatego w skład Zarządu Rafako S.A. wszedł Jerzy Ciechanowski. Ma on ogromne, ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce (między innymi takich jak stopnie wodne wraz z elektrowniami wodnymi, spalarnie odpadów, oczyszczalnie ścieków czy stadiony: w Poznaniu, Gdańsku i Warszawie).

W zarządzie Rafako pozostaje wiceprezes Agnieszka Wasilewska–Semail, natomiast odwołany został Jarosław Dusiło. Dotychczasowy wiceprezes zarządu pozostanie w strukturach spółki, wspierając ją operacyjnie w funkcji dyrektora zarządzającego obszarem restrukturyzacji. Ponadto nadal będzie pełnił funkcję wiceprezesa spółki zależnej E003B7 sp. z o.o., budującej nowy blok w Jaworznie, gdzie odpowiada za realizację kontraktu zgodnie z założeniami.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here