Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej na zamku [ZDJĘCIA]

1
Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej na zamku
Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej na zamku

W powiatowych jednostkach oświatowych zatrudnionych jest 482 nauczycieli oraz 144 pracowników administracji i obsługi, którzy pracują dla ponad 4253 uczniów i wychowanków.

Wczoraj, 14 października, w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu odbyła się uroczystość z okazji powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Tradycyjnie w ten szczególny dzień roku wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty złożone zostały życzenia i podziękowania za codzienną pracę i zaangażowanie w wychowanie oraz wykształcenie młodzieży. Następnie wręczone zostały doroczne nagrody starosty w dziedzinie edukacji. Zwieńczeniem obchodów był występ artystyczny.

- reklama -

W powiatowych jednostkach oświatowych zatrudnionych jest 482 nauczycieli oraz 144 pracowników administracji i obsługi. Wszyscy oni pracują dla ponad 4253 uczniów i wychowanków. Starosta Grzegorz Swoboda przywitał przybyłych gości oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji złożył serdeczne życzenia zdrowia i satysfakcji z pracy.

W części oficjalnej wręczone zostały nagrody w dziedzinie edukacji za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno–wychowawczej, opiekuńczej i działalności pozaszkolnej nauczycielom.

W podziękowaniu za bardzo dobre wyniki w pracy Nagrodę Starosty Raciborskiego w 2019 r. otrzymali dyrektorzy: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu – Marzena Kacprowicz, II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu – Marek Ryś, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu – Jacek Kąsek i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu – Sławomir Janowski. Ponadto nagrodę otrzymała Agnieszka Chmielecka – pełniąca obowiązki Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu w roku szkolnym 2018/2019.

Następnie nagrody otrzymali wicedyrektorzy: II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu – Maciej Malinowski, II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu – Krzysztof Chrupajło, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu – Joanna Burszyk oraz kierownik w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu – Leszek Kuzdrowski.

Starosta raciborski przyznał nagrodę następującym nauczycielom:
– z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu: Małgorzata Sokołowska i Gabriela Habrom–Rokosz,
– z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu: Monika Janowska,
– z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu: Magdalena Sczyrba i Danuta Pawlas–Lokaj,
– z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu: Marek Kotwica,
– z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu: Anna Karwowska–Kosztyła,
– z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu: Sabina Kaczorowska i Bożena Przybyło–Kaleta,
– z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu: Genowefa Rycerz,
– z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach: Marlena Bajak i Łukasz Sobeczko.

Po raz piąty wyróżniono także osoby pracujące w administracji powiatowych szkół i placówek oświatowych, doceniając ich zaangażowanie w codziennej pracy oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych. Nagrody otrzymały: Małgorzata Blacha – kierownik gospodarczy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu i Judyta Kaczor – sekretarz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach.

W 2019 r. 3 nauczycieli zatrudnionych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach uzyskało awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Awansowani nauczyciele: Monika Walas, Maciej Brzeźniak oraz Tomasz Orliński otrzymali listy gratulacyjne.

Na zakończenie części oficjalnej życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej środowisku oświatowemu złożyła Janina Ptaszyńska, która w imieniu Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach odczytała list gratulacyjny.

W uroczystości uczestniczyli także obecni i byli dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy szkół i placówek oświatowych. W święcie wzięli udział również zaproszeni goście m.in. radni powiatowi, przedstawiciele samorządów, związków zawodowych i instytucji współpracujących ze szkołami.

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej uświetnił występ artystyczny dzieci i młodzieży Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.

fot. Starostwo Powiatowe
oprac. /kp/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here