Edukacja kompetencji – edukacją przyszłości

Kongres MŚP
Na zdj. od lewej dr Beata Oelszlaeger – Kosturek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. Zdzisława Dacko – Pikiewicz (rektor Akademia WSB), prof. Eugenia Rostańska (Wyższa Szkoła Biznesu), Katarzyna Trawińska - Konador (Instytut Badań Edukacyjnych) podczas panelu „Jak skutecznie monitorować politykę edukacyjną?” (Kongres MŚP, Katowice 16-18.10.2019). Fot. Ireneusz Burek

PWSZ i RIG postawiły pierwszy krok w kierunku zmian kształcenia kadr. Główne założenia oparte są na dialogu pomiędzy środowiskiem edukacyjnym a biznesem, badaniu zmieniającego się rynku pracy, zaś celem jest równoległa edukacja praktyczna i teoretyczna na wszystkich etapach edukacji młodego człowieka i dorosłych.

– O tym, że w Polsce trzeba podnosić kompetencje pracownicze (i obywateli w ogóle) wiemy coraz powszechniej. Trzeba jednak nauczyć się te kompetencje wyłuskiwać, właściwie zdiagnozować i nazwać. O tym mówi się na całym świecie. Jest to też jeden z priorytetów polityki unijnej i to musi przekładać się na naszą krajową politykę edukacyjną – mówiła Katarzyna Trawińska – Konador z Instytutu Badań Edukacyjnych, podczas Kongresu MŚP w Katowicach (16-18.10.) podczas panelu „Jak skutecznie monitorować politykę edukacyjną?”

- reklama -

Jednym z priorytetów krajowej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jest wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który pozwala definiować i rozwijać wartościowe kwalifikacje, które nie tylko są świadomą wartością każdego człowieka ale też umożliwiają dopasowanie się do wymogów rynku pracy. Warto przypomnieć, że kompetencje nabywamy nie tylko w procesie szkolnej edukacji ale przede wszystkim podczas takich form jak zajęcia pozalekcyjne, praca, podróże, aktywność społeczna itp. Każde doświadczenie nas kształci i rozwija kompetencje. ZSK natomiast pozwala je zmierzyć na zunifikowanej skali.

Czytaj ciąg dalszy na PLUSYdlaBiznesu 

Ireneusz Burek

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here