Zaprojektowano ścieżkę rowerową z Nędzy do Czech

Rower
Rower

Trasa po stronie polskiej ma długość 40 km, po stronie czeskiej 28 km i łączy partnerskie gminy: gminę Nędza z Velkimi Hosticami.

Gmina Nędza zakończyła realizację projektu pn. „Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza – Pietrowice Wielkie – Velke Hostice”, w wyniku którego powstała koncepcja przebiegu ścieżki rowerowej Mała Silesia. Projekt był realizowany w partnerstwie z Gmina Pietrowice wielkie oraz czeskim partnerem – gminą Velke Hostice przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP Przekraczamy Granice. Całkowity budżet wszystkich partnerów to 44 373, 41 EUR, dofinansowanie EFRR: 37 717,39 EUR.

- reklama -

Zgodnie z przyjętymi założeniami projektowana koncepcja trasy łączy partnerskie gminy: gminę Nędza z Velkimi Hosticami, przebiega przez centrum powiatu raciborskiego, następnie przez gminę Krzanowice, punktem wspólnym koncepcji polskiej i czeskiej to Gródczanki w gminie Pietrowice Wielkie. Koncepcja czeska ścieżki wiedzie kolejno przez Třebom, Sudice, Ściborzyce Wielkie (gmina Kietrz), następnie Hněvošice, Služovice, Štěpánkovice–Svoboda, Chlebičov, Velké Hoštice.

Koncepcja została stworzona w oparciu o wspólnie wypracowane ustalenia pomiędzy samorządami gmin polskich i miejscowości czeskich, bierze pod uwagę istniejące już odcinki tras w terenie.

Trasa po stronie polskiej ma długość 40 km, po stronie czeskiej 28 km.

Zaprojektowana koncepcja trasy rowerowej spełnia wymogi spójności, bezpośredniości, wygody oraz atrakcyjności. Planowana trasa przebiega przez obszary cenne przyrodniczo, działania związane z jej wdrażaniem będą się wpisywały w założenia różnorodności środowiska naturalnego z zachowaniem walorów krajobrazu i będą związane z zapobieganiem degradacji środowiska naturalnego przy jednoczesnym wykorzystaniu tych zasobów na cele turystyczne.

Realizacja opracowanej koncepcji wpłynie na podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej pogranicza polsko-czeskiego na terenie Euroregionu Silesia, przyczyni się do zrównoważonego rozwoju tego terenu poprzez pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz spowoduje zwiększenie dostępności turystycznej przedmiotowego obszaru.

Władze gmin i miejscowości czeskich wyraziły chęć kontynuowania prac związanych z jej powstaniem przez podpisanie wspólnego listu intencyjnego.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj