Powiat otrzymał dofinansowanie na przebudowę drogi w Rudyszwałdzie

0
Ul. Wiejska w Rudyszwałdzie
Ul. Wiejska w Rudyszwałdzie. Fot. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Przebudowany zostanie odcinek drogi od skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Zabełkowską do skrzyżowania ul. Rakowiec z ul. Wojsk Ochrony Pogranicza – przejścia granicznego Chałupki – Šilheřovice.

Powiat Raciborski otrzymał dziś, 4 lutego, pisemną informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej”.

- reklama -

Wniosek o dofinansowanie tego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 powiat złożył w marcu 2019 roku.

Całkowita wartość projektu wynikająca z wniosku to 5 640 903,86 zł. Otrzymane dofinansowanie wynosi ogółem 4 140 498,01 zł. Są to środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki z budżetu państwa. Z kolei udział własny zostanie sfinansowany przez powiat i Gminę Krzyżanowice.

W ramach projektu przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej w Rudyszwałdzie o łącznej długości 3 353 m, począwszy od skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Zabełkowską (DK45), do skrzyżowania ul. Rakowiec z ul. Wojsk Ochrony Pogranicza, tj. przejścia granicznego Chałupki – Šilheřovice.

Zakres obejmuje m.in.:
– przebudowę i poszerzenie jezdni na ul. Wiejskiej,
– poszerzenie jezdni, a następnie wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Głównej,
– przebudowę istniejącego odwodnienia i budowę nowego,
– budowę chodnika przy ul. Głównej i ul. Rakowiec oraz utwardzenie poboczy,
– przebudowę zjazdów indywidualnych i wlotów skrzyżowań z drogami gminnymi,
– przebudowę kolidującej infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej.

Odcinek drogi dotyczący ul. Rakowiec jest realizowany w ścisłej współpracy ze stroną czeską – Gminą Šilheřovice. W tym zakresie w 2019 roku wykonano już nową nawierzchnie jezdni na ul. Rakowiec wraz z zabudową krawężników drogowych.

Dalsze prace planuje się rozpocząć w II kwartale tego roku, a całość robót budowlanych zakończyć pod koniec 2020 roku.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here