Michał Woś ministrem środowiska

0
Michał Woś ministrem środowiska
Michał Woś ministrem środowiska. Fot. Adam Guz/KPRM

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej Michał Woś objął swój docelowy urząd.

Prezydent Andrzej Duda powołał dziś, 5 marca, na wniosek premiera Konrada Szymańskiego na urząd ministra do spraw Unii Europejskiej oraz Michała Wosia na urząd ministra środowiska. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej minister Konrad Szymański oraz minister Michał Woś objęli swoje docelowe urzędy. Wcześniej byli ministrami – członkami Rady Ministrów.

- reklama -

Michał Woś urodził się w 1991 r. w Raciborzu. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2014 r. został radnym Rady Miasta Raciborza. Od listopada 2015 r. był doradcą Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który w 2016 r. powierzył mu stanowisko szefa Gabinetu Politycznego. Następnie był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Koordynatorem Krajowym ds. wdrożeń systemów informatycznych i członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

W Ministerstwie Sprawiedliwości nadzorował prace nad nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzającej w pełni zinformatyzowane postępowanie rejestrowe oraz Systemem Losowego Przydziału Spraw. Wdrożył ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i jest autorem systemu teleinformatycznego Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym w Polsce.

W październiku 2018 r. został wybrany na radnego sejmiku śląskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. 21 listopada 2018 r. powołany do zarządu województwa.

Jest inicjatorem Pracowni Liderów Prawa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Był stypendystą Prezesa Rady Ministrów.

W 2018 r. został sklasyfikowany na 12. miejscu listy 50 najbardziej wpływowych prawników w rankingu Dziennika Gazety Prawnej. W 2019 r. został ministrem-członkiem Rady Ministrów. 15 listopada 2019 r. został powołany na urząd Ministra-Członka Rady Ministrów.

fot. Adam Guz/KPRM
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here