Powstał Społeczny Komitet Walki o Ochronę Zdrowia i Życia Mieszkańców Ziemi Raciborskiej

Szpital w Raciborzu
Szpital w Raciborzu

Zaplanowano m.in. petycję do ministra zdrowia czy podjęcie działań identyfikujących istniejące obecnie problemy w dostępie do usług zdrowotnych. 

– Przed prawie dwoma miesiącami Wojewoda Śląski podjął brzemienną dla mieszkańców Ziemi Raciborskiej decyzję o przekształceniu Szpitala Rejonowego na szpital jednoimienny (…). Tym samym wielotysięczna rzesza ludzi potrzebujących codziennej, a często natychmiastowej pomocy i opieki lekarskiej, została skazana na długie dojazdy do szpitali i poradni w okolicznych miastach, w sytuacji, gdy kazano przebywać w domach i nie przedstawiono właściwej informacji o możliwości korzystania z usług innych szpitali i poradni specjalistycznych – pisze Piotr Klima, radny, przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Racibórz, w liście do mieszkańców regionu.

- reklama -

– Nie zrobiono tak jak w innych miastach, gdzie utworzono szpitale jednoimienne na części szpitali oraz zachowano przychodnie specjalistyczne, przynajmniej niektóre. Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej Raciborza nie wzięto pod uwagę opinie i uwagi władz miasta i powiatu. Nie pytano samorządu lokalnego – zaznacza Piotr Klima.

W związku z tym powstał Społeczny Komitet Walki o Ochronę Zdrowia i Życia Mieszkańców Ziemi Raciborskiej.

Treść listu:

Szanowni mieszkańcy Raciborza oraz okolicznych miast i gmin

Przed prawie dwoma miesiącami Wojewoda Śląski podjął brzemienną dla mieszkańców Ziemi Raciborskiej decyzję o przekształceniu Szpitala Rejonowego na szpital jednoimienny.
Na skutek tej decyzji z dnia na dzień, nasza 130 tysięczna społeczność Ziemi Raciborskiej straciła codzienny dostęp do szpitala, do wszystkich 19 poradni specjalistycznych, opieki szpitalnej oraz pomocy w nagłych przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu.

Szpital został w całości przekształcony tylko na potrzeby osób dotkniętych koranowirusem. Tym samym wielotysięczna rzesza ludzi potrzebujących codziennej, a często natychmiastowej pomocy i opieki lekarskiej została skazana na długie dojazdy do szpitali i poradni w okolicznych miastach, w sytuacji gdy kazano przebywać w domach i nie przedstawiono właściwej informacji o możliwości korzystania z usług innych szpitali i poradni specjalistycznych.

Problem ten często dotyka schorowanych osób starszych, które nie mają własnych środków transportu, w szczególności także osób z udarami, zawałami i innymi nagłymi przypadkami,
w których dla ocalenia życia ważna jest dosłownie każda minuta.

Nie zrobiono tak jak w innych miastach, gdzie utworzono szpitale jednoimienne na części szpitali oraz zachowano przychodnie specjalistyczne, przynajmniej niektóre.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej Raciborza nie wzięto pod uwagę opinie i uwagi władz miasta i powiatu. Nie pytano samorządu lokalnego.

Uważamy, że wytypowanie Raciborza było dużym błędem w sytuacji gdy w aglomeracji katowickiej jest wiele szpitali do których lekarze i pielęgniarki z innych mają łatwy i szybki dostęp.

Ponadto na miejscu są specjaliści epidemiolodzy,wirusolodzy i eksperci organizacji służby zdrowia w warunkach pandemii. Jeśli z jakiś ważnych przyczyn miano zorganizować szpital jednoimienny w Raciborzu to należało przystosować jedną ze szkół przeznaczonych do wygaszenia., np. nr. 1, 12, 15 czy 18. Były one zresztą projektowane pod ewentualne szybkie przystosowanie jako szpitale na czas wojny.

Wobec takiej sytuacji, kierując się bardo uzasadnioną obawą trwałej utraty usług zdrowotnych dotychczas świadczonych przez nasz Szpital Rejonowy, jak również trwałego odpływu wysoko wyspecjalizowanej kadry lekarskiej i innych pracowników medycznych, została zawiązana inicjatywa obywatelska pn. „Społeczny Komitet Walki o Ochronę Zdrowia i Życia Mieszkańców Ziemi Raciborskiej”.

W obliczu już zaistniałych, a także przewidywanych dramatów ludzkich wynikających z utraty podstawowej opieki lekarskiej, Społeczny Komitet występuje do naszej lokalnej społeczności z inicjatywą zebrania wielu tysięcy podpisów pod Petycją do Ministra Zdrowia o wykreślenie naszego szpitala z rejestru szpitali jednoimiennych. Zaplanowano także podjęcie działań identyfikujących istniejące obecnie problemy w dostępie do usług zdrowotnych.

Jeśli na chwilę obecną nie będzie to możliwe to chcemy zaproponować aby przywrócić poradnie specjalistyczne z dotychczasowej lokalizacji. Obiekt w którym są zlokalizowane jest osobnym budynkiem połączonym łącznikiem z pozostałymi. Nie możemy się zgodzić z argumentem braku personelu medycznego ponieważ z uwagi na fakt, że większość pacjentów jest spoza Raciborza Wojewoda powinien zapewnić oddelegowania odpowiedniej liczby lekarzy i pielęgniarek.

Pewnym rozwiązaniem byłaby też dobudowa pawilonu do wydzielonego obiektu Oddziału Zakaźnego. Taką inwestycję realizuje się w ciągu kilku miesięcy i leczonych pacjentów można by przenieść do nowych sal jeszcze przed końcem roku.

Szanowni Państwo,

Społeczny Komitet tworzą mieszkańcy Raciborza i okolic łączący różne środowiska i grupy społeczne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Bardzo zależy nam, aby w Społecznym Komitecie znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk: samorządowcy, pracownicy ochrony zdrowia, seniorzy, przedsiębiorcy, prawnicy, ekonomiści, psycholodzy.

Cele, zakres,kierunki działania Społecznego Komitetu:
– zebranie zainteresowanych osób w celu podejmowania wspólnych działań
– wyjaśnienie jak doszło do decyzji przekształcenia szpitala
– ocena skutków tych decyzji
– przedstawienie propozycji rozwiązań i opracowanie stosownych wystąpień do władz państwowych
– opracowanie ekspertyzy prawnej, której przedmiotem powinny być skuteczne roszczenia od wojewody i starosty, przywrócenie świadczeń specjalistycznych usług medycznych, przywrócenie dostępności szpitala i poradni specjalistycznych dla wszystkich, złożenie pozwu zbiorowego.

Nie wyrażając zgody na to, aby walka z koronowirusem odbywała się kosztem utraty zdrowia i życia mieszkańców Ziemi Raciborskiej, apelujemy do naszego społeczeństwa o wsparcie podjętej przez nas inicjatywy i planowanych działań.

W celu nawiązania kontaktu z osobami chętnymi do współdziałania, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected]

Razem możemy więcej, a im będzie nas więcej, tym donośniejszy będzie nasz głos.

Piotr Klima, radny, przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Racibórz

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj