Burzliwa dyskusja o zasadach opłat za śmieci przez przedsiębiorców. Uchwała wycofana z obrad komisji

Odbiór śmieci
Zdjęcie poglądowe Fot. Freepik

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów 25 maja zajęła się projektem uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Projekt uchwały zakłada odbieranie odpadów komunalnych:
1) od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
2) od właścicieli określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, to jest:
a) nieruchomości, na których znajdują się obiekty lub siedziby jednostek budżetowych Miasta Racibórz,
b) nieruchomości, na których znajdują się budynki będące siedzibą lub filią zakładów budżetowych Miasta Racibórz,
c) nieruchomości, na których znajdują się budynki będące filiami lub siedzibami instytucji kultury Miasta Racibórz.

- reklama -

Uzasadnienie uchwały 

W dniu 26 września 2012 r. Rada Miasta Racibórz, korzystając z możliwości jakie daje art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Gminny system gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie Raciborza objął wszystkie nieruchomości, zarówno zamieszkałe (wymóg ustawowy), jak i niezamieszkałe (tj. działalności gospodarcze, instytucje publiczne, placówki oświatowe itd.) – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła przepis wyrażony w art. 6c ust. 2c, zgodnie z którym przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela wyrażonej w formie pisemnej. Oznacza to, że pomimo obowiązywania Uchwały Nr XXI/302/2012 z dnia 26 września 2012 r., właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają możliwość podpisywania indywidualnych umów z podmiotami odbierającymi odpady komunalne i pozbywania się ich poza gminnym systemem – brzmi uzasadnienie. Wprowadzone ww. ustawą zmiany powodują, że gminny system może stać się niestabilny pod względem obsługiwanych nieruchomości oraz ilości odbieranych odpadów. W tym stanie rzeczy rozwiązaniem jest przejęcie odbioru odpadów komunalnych tylko z określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Możliwość taką daje art. 6c ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wobec powyższego, Rada Miasta Racibórz postanawia jak w sentencji niniejszej Uchwały – brzmi uzasadnienie.

Komisja za wycofaniem 

Projekt był przedmiotem dyskusji Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów 25 maja. Szczegóły przedstawił wiceprezydent Dominik Konieczny. Marian Czerner proponował odsunięcie uchwały o miesiąc. Mirosław Lenk także miał wątpliwości co do projektu uchwały, podkreślił m.in. problemy z kontrolowaniem przedsiębiorców. Pod głosowanie poddano wniosek o wycofanie uchwały z porządku obrad komisji i sesji. Siedmiu radnych było za, byli to Marian Czerner, Józef Galli, Justyna Henek-Wypior, Piotr Klima, Henryk Mainusz, Anna Szukalska i Michał Szukalski. Przeciw była Anna Wacławczyk, dwóch radnych wstrzymało się od głosu – Krystyna Klimaszewska i Mirosław Lenk. Wobec tego uchwała została wycofana z obrad. Dziś o godz. 15:00 odbędzie się sesja Rady Miasta.

/red./

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj