Od 1 czerwca Urząd Miasta Racibórz ponownie otwarty dla petentów

Urząd Miasta Racibórz
Urząd Miasta Racibórz. Fot. archiwum portalu

Warunkiem skorzystania z możliwości bezpośredniej obsługi interesantów jest wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty.

Urząd Miasta Racibórz oraz Urząd Stanu Cywilnego czynne będą w następujących godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.30
piątek: 7.30 – 13.30

- reklama -

Obsługa interesantów odbywać się będzie w następujących godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek: godz. 8.30 – 15.30
środa: godz. 8.30 – 17.30
piątek: godz. 8.30 – 13.30

Warunkiem skorzystania z możliwości bezpośredniej obsługi interesantów jest wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty z pracownikiem danego Wydziału/Referatu. Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych do wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Urząd Miasta/Wydziały Urzędu (https://www.bipraciborz.pl/bip/zawartosc/html/podglad-typ-77471).

Interesanci zobowiązani są do przestrzegania niezbędnych zasad bezpieczeństwa:
– zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami przebywającymi w budynku bądź oczekującymi na wejście,
– zdezynfekowania rąk po wejściu do budynku,
– zakrywania ust i nosa,
– przy stanowisku obsługi znajdować się może tylko jeden interesant,
– na terenie budynku urzędu interesanci poruszają się tylko i wyłącznie w obecności pracownika Wydziału/Referatu załatwiającego konkretną sprawę.

Kasy w budynkach urzędu będą nieczynne.

Zaleca się, aby w dalszym ciągu kontaktować się z pracownikami urzędu telefonicznie, mailowo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ze sposobem korzystania z usług elektronicznych można zapoznać się poprzez informacje zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce e-Urząd/załatwianie spraw w Urzędzie (https://www.bipraciborz.pl/bipkod/11817867).

W dalszym ciągu przed urzędem będzie udostępniona skrzynka podawcza, do której można składać dokumenty we wszystkich realizowanych przez urząd sprawach. Do każdego pisma należy dołączyć dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail) w celu ułatwienia kontaktu.

Powyższe działania zostały podjęte w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców.

W razie pytań lub wątpliwości kontakt z urzędem miasta poprzez:
– telefon: 32 75 50 600 (centrala telefoniczna)
– pocztę: ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz
– pocztę elektroniczną: [email protected]

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj