Wybory prezydenckie 28 czerwca

1
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek Fot. SEJM RP

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podała datę wyborów prezydenckich. Tak jak wcześniej zapowiadano, odbędą się one 28 czerwca.

Jeśli będzie potrzebna druga tura wyborów, zaplanowano ją na 12 lipca. Kampania wyborcza wystartuje po pojawieniu się ogłoszenia w dzienniku ustaw.
Czerwcowe wybory będą mieszanymi – odbędą się zarówno w formie tradycyjnej jak i korespondencyjnej. – W przypadku nagłego i znaczącego pogorszenia sytuacji epidemicznej na terenie danej gminy lub jej części, Państwowa Komisja Wyborcza, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, nie później niż 7 dni przed wyborami, może zarządzić, w drodze uchwały, głosowanie wyłącznie korespondencyjne na tym terenie, określając sposób i tryb organizacji tego głosowania – czytamy w ustawie.

- reklama -

Co z wyborcami będącymi w kwarantannie?

– Wyborca głosujący w kraju, podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, niezwłocznie po doręczeniu pakietu wyborczego, wypełnia kartę do głosowania, wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5, adresuje kopertę zwrotną wskazując adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej i oddaje kopertę zwrotną odpowiednio upoważnionemu pracownikowi operatora wyznaczonego albo upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy – czytamy w ustawie.

Jak zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego?

1) W kraju wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców, do 12 dnia przed dniem wyborów, a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – do 5 dnia przed dniem wyborów;
2) za granicą wyborca zgłasza konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów.

Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego. 

/oprac. c/

 

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here