Wznowienie doboru do służby w śląskiej policji

Policja
Decyzją Komendanta Głównego Policji wznawia się procedurę doboru do służby w Policji.

Od 8 czerwca osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w jednostkach miejskich/powiatowych policji województwa śląskiego lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Decyzją Komendanta Głównego Policji wznawia się procedurę doboru do służby w Policji. Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji od dnia 8 czerwca 2020 roku mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w jednostkach miejskich/powiatowych Policji woj. śląskiego lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach:

- reklama -
  • osobiście, jednak po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem komórki kadrowej/doborowej (dane kontaktowe)
  • za pośrednictwem operatora pocztowego.

Kandydaci do służby, w stosunku do których postępowanie kwalifikacyjne zostało już wszczęte, powinni oczekiwać na telefoniczną informację od pracownika ds. doboru KWP w Katowicach dotyczącą terminu kolejnego etapu tego postępowania.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii, celem zminimalizowania zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, procedura rekrutacyjna będzie prowadzona w stosownym reżimie sanitarnym, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy jego uczestnicy. Kandydaci do służby w trakcie pobytu w jednostce Policji winni stosować maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki, posiadać własne przybory do pisania, a także stosować się do ewentualnych innych zaleceń wskazanych przez pracowników jednostki.

/KWP oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj