O czym warto wiedzieć, dorabiając do renty rodzinnej?

ZUS
Fot. ZUS

Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, bez przeszkód mogą podjąć pracę na wakacje. Muszą jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach uzyskany przychód może spowodować zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

Student czy uczeń, który pracuje w Polsce na podstawie umowy o pracę, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Nawet w sytuacji, gdy ma on mniej 26 lat. Pracodawca opłaca za niego obowiązkowo składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz składkę zdrowotną. Takie zatrudnienie ma sporo korzyści, bo nie tylko gwarantuje ochronę, którą dają ubezpieczenia społeczne, czyli m.in. prawo do świadczeń w razie choroby lub macierzyństwa, ale też wiele przywilejów wynikających z kodeksu pracy, w tym prawo do urlopu czy wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. I w przypadku umowy o pracę trzeba pamiętać o pilnowaniu limitów zarobków, by renta rodzinna nie została zmniejszona lub zawieszona.

- reklama -

Umowa zlecenie – kiedy obowiązek składek

Inaczej jest z umową zleceniem. To najpopularniejsza forma podejmowania pracy przez uczącą się młodzież. Głównie zyskuje na tym zleceniodawca, bo nie płaci składek za ucznia czy studenta. Korzyści ma też sam młody człowiek, bo ma okazję zapracować na swoje codzienne wydatki czy wakacje. – Faktem jest, że umowa zlecenie zawarta z uczniem lub studentem do 26. roku życia nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne. Przychody osiągane przez nich z tytułu wykonywanej umowy nie są wliczane do limitu przychodów, od których zależy zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Jednak w sytuacji kiedy uczeń lub student wykonuje umowę zlecenia dla firmy, w której jednocześnie jest pracownikiem, będzie objęty obowiązkowo ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, chorobowym, wypadkowym i zdrowotnym, a przychód osiągany z tej umowy będzie miał znaczenie na zmniejszenie bądź zawieszenie świadczenia.

Zawieszenie czy zmniejszenie

ZUS zawiesi prawo do renty, jeśli przychód przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli natomiast przychód będzie wyższy niż 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie przekroczy 130% tego wynagrodzenia, rentę rodzinną ZUS zmniejszy o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Od 1 czerwca 2020 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 3732,10 zł (brutto). Natomiast kwota przychodu odpowiadająca 130% tego wynagrodzenia wynosi 6931,00 zł (brutto).

Jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3732,10 zł miesięcznie, świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości. Uzyskanie przychodów w granicach od 3732,10 zł do 6931,00 zł miesięcznie, spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Maksymalna kwota zmniejszenia od 1 marca 2020 roku wynosi 527,35zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Natomiast przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6931,00 zł miesięcznie będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty renty rodzinnej w danym miesiącu.

W przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, to z tytułu przekroczenia limitów przychodów zmniejszeniu lub zawieszeniu ulega tylko część świadczenia przysługująca osobie osiągającej dodatkowe przychody.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj