Program Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Rozpoczęto konsultacje publiczne

odra kanal ulga
Fot. Starostwo Powiatowe

Przez teren powiatu raciborskiego Odrzańska Droga Wodna ma przebiegać korytem rzeki Odry z ominięciem obszarów chronionych programem Natura 2000.

19 sierpnia Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zorganizowało wideokonferencję poświęconą konsultacjom przebiegu polskiego odcinka połączenia Dunaj – Odra – Łaba. W części dotyczącej odcinka śląskiego przebiegającego od Kędzierzyna-Koźla do Chałupek udział wziął wicestarosta Marek Kurpis.

- reklama -

Podczas spotkania on-line zaprezentowano kilka wariantów rozwoju tzw. Odrzańskiej Drogi Wodnej. W skrócie – przez teren powiatu raciborskiego połączenie ma przebiegać korytem rzeki Odry z ominięciem obszarów chronionych programem Natura 2000, tj. Przygranicznych Meandrów Odry, Rezerwatu Przyrody Wodno-Stawowej Łężczok oraz  obszarów ptasich siedlisk w okolicach stawów Wielikąt, na granicy z gminą Lubomia.

Aktualnie trwające konsultacje publiczne umożliwiają wniesienie uwag do zaproponowanych praz ministerstwo wariantów przebiegu polskiego odcinaka połączenia Dunaj – Odra – Łaba. Czynny udział bierze w nich również Powiat Raciborski.

Wicestarosta Marek Kurpis, odnosząc się do rekomendowanego lewostronnego przebiegu kanału na odcinku Przygranicznych Meandrów Odry, zaproponował wariant zachodni lub centralny biegnący w całości w granicach powiatu raciborskiego. Rozwiązanie to pozwoli optymalnie zredukować ingerencje w obszarze chronionym oraz zachować jego walory przyrodnicze.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj