Pracownicy DPS Złota Jesień otrzymają dodatki do wynagrodzeń

DPS Złota Jesień
DPS Złota Jesień

W DPS Złota Jesień będzie realizowany projekt, którego celem jest bezpośrednie wsparcie realizacji usług w domach opieki społecznej.

Powiat Raciborski pozyskał środki finansowe w kwocie 498 300 zł na współrealizację projektu pn. „Śląskie KADRY DPS vs. COVID-19”. 4 września dyrektor Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień Małgorzata Krawczyńska podpisała w imieniu Powiatu Raciborskiego umowę na realizację projektu, w ramach którego wypłacone zostaną dodatki do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień w Raciborzu.

- reklama -

Celem projektu jest bezpośrednie wsparcie realizacji usług w domach opieki społecznej. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób pracujących w DPS, tj. osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznej w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – tryb nadzwyczajny, realizowany natomiast przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj