Jak łączyć siły. Pokazują Czesi

Memorandum o polsko-czeskiej współpracy zostało podpisane 10 października 2019 roku. Celem wypracowanego protokołu jest próba wspólnego rozwiązywania problemów, jakie występują po obu stronach granicy Subregionu Zachodniego i Kraju Morawsko - Śląskiego.

Straty czeskich firm liczone w milionach koron spowodowały zwarcie szeregów.

Przedsiębiorcy mobilizują się

- reklama -

Wybuch pandemii koronawirusa wiosną 2020 roku dla czeskich firm zatrudniających Polaków oznaczał katastrofę. Czeski rząd nakazał testowanie co 14 dni pracowników przyjeżdżających do pracy z Polski. Mało tego, prócz wyników badań, pracownicy musieli przedstawiać dodatkowo płatny certyfikat. By nie stracić „pendlerów” (tak potocznie w Czechach nazywani są pracownicy z zagranicy), przedsiębiorstwa koszty wykonywania badań wzięły na siebie. Oznaczało to straty liczone w milionach koron. Przedsiębiorcy, izby gospodarcze, stowarzyszenia i samorządowcy, którzy w 2019 roku podpisali Memorandum o polsko-czeskiej współpracy, postanowili połączyć siły i wspólnie wystąpić przeciwko niekorzystnym dla przedsiębiorców regulacjom.

– 21 lipca wysłaliśmy list otwarty do ministra zdrowia, wojewódzkiego sanepidu, wojewody Kraju Morawsko – Śląskiego i prezydenta Izby Gospodarczej Republiki Czeskiej, w którym wyraźnie daliśmy do zrozumienia, że nie podobają nam się przepisy wprowadzane bez konsultacji z przedsiębiorcami – mówił na spotkaniu Komitetu Sterującego Memorandum w dniu 18.09.2020 w Ostrawie Ivo Bartecek, prezes Izby Gospodarczej w Karwinie. 27 lipca zaś, odbył się „okrągły stół” w sprawie zatrudniania pracowników transgranicznych przez firmy regionu morawsko – śląskiego. W spotkaniu wzięło udział 15 głównych pracodawców z regionu oraz przedstawiciele wszystkich izb gospodarczych.

Reakcja środowiska przedsiębiorców przyniosła efekty. – Ministerstwo zrezygnowało z przeprowadzania testów na COVID-19 wśród pracowników transgranicznych, Wojewódzka Izba Gospodarcza dostała także jedno miejsce w „Radzie Bezpieczeństwa Województwa”, a rząd zadeklarował częściową refundację kosztów – relacjonował Rene Kolek z Wojewódzkiej Izby Gospodarczej Kraju Morawsko – Śląskiego.

Zjednoczone siły Kraju Morawsko – Śląskiego

Siła jest w jedności, w pojedynkę nie zdziałacie niczego. Mówię o tym dlatego, że nasz konsulat nic nie wiedział o waszych problemach, o działaniu Komitetu Sterującego Memorandum. Widać zabrakło koordynatora, który prowadziłby dialog – mówiła stanowczo Izabella Wołłejko-Chwastowicz, konsul RP w Ostrawie.

– Mimo istotnych zagrożeń jakie niesie koronawirus, zapomniano o bezpieczeństwie ekonomicznym. Kilka miesięcy temu zamykano granice przy poziomie 200 zachorowań na Covid dziennie, dziś miesięczne statystyki mówią o trzech tysiącach na dobę. Zdrowie jest najważniejsze ale bezpieczeństwo ekonomiczne, zwłaszcza w regionie transgranicznym, regionie gospodarczo, historycznie i kulturowo spójnym, powinno być równie ważne. Musimy mieć własną politykę ochrony regionu – kończyła konsul Wołłejko-Chwastowicz.

Przykład idzie z Czech

Pierwszego półrocza 2020 Komitet Sterującego Memorandum po stronie czeskiej nie przespał. Czescy partnerzy skierowali (w dniu 21.07.2020) list otwarty do Ministerstwa Zdrowia Republiki Czeskiej, Powiatowej Stacji Higieny Kraju Morawsko – Śląskiego, wojewody Kraju Morawsko- Śląskiego oraz do prezydenta Izby Gospodarczej Republiki Czeskiej. Jego celem było zwiększenie nacisku na lepszą współpracę pracowników Stacji Higieny z przedsiębiorcami przy wdrażaniu ograniczeń w ramach kryzysu związanego z COVID 19 w Kraju Morawsko – Śląskim, zwrócenie uwagi na nieadekwatną propagację medialną odnośnie sytuacji po ogłoszeniu ograniczeń Okręgowej Stacji Higieny w całym regionie oraz natychmiastowym wdrażaniu ich bez jakiejkolwiek możliwości przygotowania, zwrócenie uwagi na negatywne skutki tak przyjętych ograniczeń na sferę biznesową i na życie mieszkańców. Z treścią listu otwartego zgodzili się wszyscy sygnatariusze memoranda, a do listu otwartego dołączyło kolejnych pięć podmiotów reprezentujących dziesiątki przedsiębiorstw, gmin i miast. Te podmioty, mimo iż nie należały do porozumienia, solidarnie utożsamiły się z gospodarczym apelem.

18.9.2020 w Ostrawie odbyło się pierwsze po odmrożeniu spotkanie sygnatariuszy memoranda – reprezentantów samorządów, izb gospodarczych, klastra, stowarzyszeń i cechów Kraju Morawsko – Śląskiego i Subregionu Zachodniego. Głównym punktem rocznicowego spotkania (memorandum sygnowano 10.10.2019 r.) było przedyskutowanie i podpis kolejnego listu otwartego przez czeskich sygnatariuszy do premiera Republiki Czech, Ministra Handlu i Przemysłu Republiki Czeskiej, wojewody Kraju Morawsko – Śląskiego i prezydenta Izby Gospodarczej Republiki Czeskiej. Głównym tematem listu było zwrócenie uwagi na możliwe negatywne skutki planowanych jesiennych działań, w tym: upadek kopalń, brak przygotowania do restrukturalizacji przemysłu w Kraju Morawsko – Śląskim, niedobór wolnych miejsc pracy, zwłaszcza dla młodzieży, pogorszenie sytuacji gospodarczej w branżach: hotelarstwa, turystyki, spa, oraz negatywny wpływ na budżet samorządów.

Trzeba zacisnąć pięść

Tak działają Czesi. W Subregionie Zachodnim zabrakło jednolitego działania i współpracy sygnatariuszy memoranda. Covid pokazał, że po polskiej stronie jesteśmy znacznie słabiej przygotowani na współpracę w dobie kryzysu. W liście do Ministra Zdrowia prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca zwracał uwagę na konsekwencje dla przedsiębiorców wprowadzenia czerwonej strefy. – Podejmowane przez Państwa decyzje niosą za sobą wiele niekorzystnych konsekwencji. Dodatkowe obostrzenia dotyczą wytypowanych branż i przedsiębiorców, którym ogranicza się działalność w poszczególnych powiatach – czytamy w jednym z nielicznych apeli samorządów, którzy wystąpili w imieniu przedsiębiorców. W Raciborzu na przykład prezydent nie zgodził się na zaproponowane przez przedsiębiorców wspólne spotkanie online samorządowców sąsiednich gmin w zakresie przeanalizowania możliwości pomocy dla firm. – Jesteśmy jak ta otwarta dłoń, każdy palec to odrębny samorząd, izba gospodarcza lub inna organizacja. Każdy z nas walczył ze skutkami pandemii na swój sposób. Musimy jednak być jedną silną pięścią! Powinniśmy się zjednoczyć. Jak to zrobili czescy partnerzy – mówił Krzysztof Dybiec, prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu.

Współpraca czy umowa o współpracy

W wielu wypowiedziach wybrzmiał też żal, że generalnie nie potrafimy jednoczyć się po dwóch stronach granicy dla realizacji wspólnych celów czy choćby w walce o dobro regionu przygranicznego w sytuacjach kryzysowych. Pavel Bartoš, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kraju Morawsko-Śląskiego.

wspomniał o umowie współpracy partnerskiej pomiędzy Ostrawą a Katowicami, która w praktyce jest „martwa”, o czym świadczyć może choćby ostatni wpis na stronie Katowice.eu z 2012r., w którym mowa o wizycie władz i Wydziału Promocji oraz Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Katowice. Celem wizyty było między innymi podsumowanie „Dni Polsko-Czeskich 2012” oraz zapoznanie się z najważniejszymi projektami inwestycyjnymi Ostrawy, takimi jak: Dolny Rejon Huty Żelaza Witkowice, który został zrealizowany wiele lat temu.

Po stronie czeskiej jak dotąd do memorandum przystąpili: Izba Gospodarcza Karviná, Izba Gospodarcza Opava, Izba Gospodarcza Bruntál, Krajowa Izba Gospodarcza Kraju Morawsko – Śląskiego, Havířovsko-karvinský metalurgiczny klaster, Miasto Karviná, Miasto Havířov, Gmina Horní Suchá, Miasto Opava, Miasto Bruntál, Miasto Krnov. W międzyczasie do Memoranda (do dnia 18.09.2020) dzięki inicjatywie Komitetu Sterującego rozszerzyło się grono sygnatariuszy memoranda gospodarczego o następne podmioty, mianowicie o miasta Orlová, Frýdek-Místek, Stowarzyszenie dla rozwoju Kraju Morawsko – Śląskiego (Sdružení pro rozvoj MSK), Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Przemysłowych Morawy i Śląska (Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska), Czeskie Stowarzyszenie Tymczasowego Zarządzania (Česká asociace interim managementu), Czesko-Polska Izba

Ireneusz Burek
Fot. Adrianna Sikorska

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj