2375 wypadków drogowych. Śląska policja podsumowała miniony rok

Wypadek
Zdjęcie poglądowe, fot. Freepik.com

W 2020 roku odnotowano 2375 wypadków drogowych, co oznacza spadek o 596 w stosunku do roku 2019. W wypadkach tych rannych zostało 2710 osób (3569 rannych w roku 2019), a śmierć poniosło 186 osób (w 2019 roku w wypadkach drogowych zginęło 199 osób).

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się odprawa służbowa, podsumowująca pracę śląskiej policji w 2020 roku. Zaprezentowano wyniki osiągnięte przez śląskich policjantów w ubiegłym roku oraz omówiono zakończone, realizowane i planowane inwestycje. Szef śląskich policjantów nadinsp. dr Krzysztof Justyński nakreślił główne cele i priorytety na najbliższy okres. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa odprawa odbyła się w formie wideokonferencji.

- reklama -

Odprawie przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński wraz ze swoimi zastępcami: insp. Romanem Rabsztynem – nadzorującym pion prewencji, insp. Mariuszem Krzystyniakiem – kierującym pionem kryminalnym oraz insp. Arturem Bednarkiem, który nadzoruje pion logistyki.

1700 interwencji jednego dnia

Na odprawie przedstawiono podsumowanie 2020 roku w służbie prewencji, pionie kryminalnym oraz w logistyce. Chcąc przybliżyć trud i zaangażowanie, jaki w codzienną pracę wkładają śląscy policjanci, nadinsp. dr Krzysztof Justyński omówił dzień z życia śląskiego garnizonu. Codziennie do służby kierowanych jest średnio prawie 2400 policjantów, w tym blisko 540 samej drogówki. Tylko w ciągu jednego dnia, stróże prawa podejmują ponad 1700 interwencji, wykrywają prawie 270 przestępstw i blisko 2400 wykroczeń, zatrzymują na gorącym uczynku ponad 30 osób i przedstawiają przeszło 100 zarzutów.

Stan etatowy garnizonu śląskiego (na dzień 31.12.2020 r.) to 12 467 etatów policyjnych i 1246 etatów korpusu służby cywilnej. Służbę pełni 11 905 policjantek i policjantów oraz 1206 pracowników korpusu służby cywilnej. W 2020 roku przyjęto do służby 430 osób.

W związku z pandemią koronawirusa od 7 marca 2020 r. uruchomiono całodobowe Centrum Operacyjne Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, w którym służbę pełnią policjanci Sztabu Policji KWP, a także mundurowi pionu kryminalnego i prewencji. Do zadań Centrum Operacyjnego należy m.in. zbieranie i analizowanie danych dotyczących kwarantanny oraz izolacji osób na terenie woj. śląskiego, tworzenie informacji dobowych przesyłanych do Centrum Operacyjnego Komendanta Głównego Policji i realizacja poleceń tego Centrum oraz współpraca z innymi podmiotami i służbami zaangażowanymi w walkę z epidemią.

Nieco bezpieczniej na drogach

W roku 2020 odnotowaliśmy 2375 wypadków drogowych, co oznacza spadek o 596 w stosunku do roku 2019. W wypadkach tych rannych zostało 2710 osób (3569 rannych w roku 2019), a śmierć poniosło 186 osób (w 2019 roku w wypadkach drogowych zginęło 199 osób). Zmniejszyła się również liczba wypadków drogowych z udziałem pieszych, których odnotowaliśmy 690 (796 wypadków w 2019 roku). W wypadkach zginęło 67 pieszych. Policjanci ruchu drogowego przeprowadzili 973 831 kontroli trzeźwości kierujących. Pijani kierujący w 2020 roku byli sprawcami 146 wypadków drogowych i 1167 kolizji. Rok 2020 był pracowity dla policjantów specgrupy SPEED, którzy ujawnili łącznie prawie 68 000 wykroczeń, w tym 42 261 przekroczeń prędkości.

Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

W 2020 roku policjanci reagowali na zgłoszenia nanoszone przez mieszkańców w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od początku funkcjonowania KMZB na Śląsku naniesiono ponad 200 000 zgłoszeń, z których policjanci potwierdzili i wyeliminowali blisko 85 000. Zgłoszenia najczęściej dotyczyły miejsc przekraczania dopuszczalnej prędkości, miejsc nieprawidłowego parkowania oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych.

W minionym roku na terenie woj. śląskiego realizowano szereg wojewódzkich kampanii społecznych: „Naturalnie, że chronimy”, „Bezpieczny SK8PARK”, „Dopalacze! Bieg do śmierci”, „Wylogowani”, „Moje Bezpieczne(?) Dziecko: od stereotypu…do mowy nienawiści”.

Mniej kradzieży, spadek liczby rozbojów, bójek i pobić

Rok 2020 to 121 176 stwierdzonych przestępstw. 79,9% stanowiły przestępstwa wykryte (77,7% w roku 2020). Zmniejszyła się ogólna liczba przestępstw kryminalnych. Miniony rok to także mniej kradzieży oraz kradzieży samochodów, spadek liczby rozbojów oraz bójek i pobić. Śląscy policjanci zabezpieczyli prawie 700 kg narkotyków. W ramach prowadzonych postępowań karnych zabezpieczyli u przestępców mienie o wartości ponad 133 mln złotych.

Podczas odprawy rocznej omówiono również zakończone i planowane inwestycje budowlane, a także przybliżono wyzwania, jakie stoją przed śląską Policją w roku 2021. Najważniejsza inwestycja związana z modernizacją obiektów policji to realizowana w latach 2016-2021 budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Koszt inwestycji w 2020 roku wyniósł 20 861 903 zł, a ogólny koszt inwestycji to ok. 55 mln zł. W trakcie realizacji jest budowa Posterunku Policji w Kroczycach, która kosztować będzie ok. 2,8 mln zł. Trwa także zmiana lokalizacji Stacji Obsługi Pojazdów Wydziału Transportu KWP, która będzie kosztować ponad 10 mln zł.

80 nowych pojazdów

W 2020 roku garnizon śląski wzbogacił się o 80 nowych pojazdów – radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych, a także pojazdów specjalistycznych, takich jak autokar MAN i lekki transporter opancerzony TUR.

Na walkę ze zwalczaniem pandemii COVID-19 Wydział Zaopatrzenia KWP wydatkował łącznie ponad 2,5 mln zł. Zakupiona m.in. duże ilości środków ochrony osobistej i preparatów dezynfekujących.

Odprawy roczne odbędą się również w komendach miejskich i powiatowych garnizonu śląskiego.

/Śląska Policja oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here