W Rybniku powstanie prawie 30 stacji ładowania samochodów elektrycznych

Elektryk
Zdjęcie poglądowe, fot. Freepik.com

Uchwała Rady Miasta Rybnik w sprawie przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Rybnika będzie poddana pod głosowanie na najbliższej sesji 21 stycznia. Znane są już proponowane lokalizacje.

Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908 z późn. zm.) nakłada na gminy obowiązek uruchomienia minimalnej liczby ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych. W gminach o liczbie mieszkańców powyżej 100 000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 60 000 pojazdów samochodowych, minimalna liczba punktów ładowania zainstalowanych do 31 marca 2021 r. musi wynosić 60. Na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 4 Ustawy opracowany został plan rozbudowy ilości punktów ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowanych na terenie Miasta Rybnika do ilości wymaganej przez ustawodawcę. Projekt „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Miasta Rybnika” zgodnie z treścią art. 62 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych został poddany konsultacjom społecznym z mieszkańcami.

- reklama -

Projekt „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Miasta Rybnika”, zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych Prezydent Miasta przekazał operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, na obszarze działania, którego planowane jest rozmieszczenie ogólnodostępnych stacji ładowania w celu uzgodnienia. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego – Tauron Dystrybucja S. A. oddział w Gliwicach, zgodnie z treścią z art. 62 ust. 5 Ustawy, uzgodnił projekt planu, biorąc pod uwagę moce przyłączeniowe istniejące oraz przewidywane w planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię.

/oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj