5,5 mln zł na termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu

termomodernizacja czekoladowa
Kamienica przy ul. Czekoladowej po termomodernizacji przeprowadzonej w 2020 r.

Oprócz remontów budynków przy ul. Fabrycznej, Mysłowickiej, Marii Skłodowskiej-Curie i Hulczyńskiej planowana jest wymiana systemów grzewczych w ok. 40 innych lokalach.

Jak podkreśla raciborski magistrat, w działaniach miasta na 2021 r. priorytetowa nadal pozostaje ochrona środowiska. Prezydent Raciborza Dariusz Polowy obok realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji stawia na modernizację zasobów komunalnych. W prezydenckim projekcie budżetu na 2021 r. na zadania związane z poprawą efektywności energetycznej zasobu komunalnego przeznaczone jest 5,5 mln zł.

- reklama -

– Ten kierunek to konsekwentne realizowanie mojego programu wyborczego „Dziesiątki Polowego”, jak i wdrażanie wniosków wypracowanych przez miejską komisję ds. czystego powietrza. Zgodnie z moim poleceniem Miejski Zarząd Budynków w 2020 r. wykonał dokumentacje techniczne wraz z kosztorysami dla kilkunastu raciborskich kamienic. To kilkadziesiąt segregatorów pełnych projektów, które dają nam możliwość sięgania po środki zewnętrzne. Mówimy o 210 mieszkaniach w zasobie komunalnym gminy – tłumaczy prezydent Dariusz Polowy.

W tym roku przeprowadzone będą prace modernizacyjne i remontowe kolejnych kilkudziesięciu mieszkań komunalnych. 47 z nich zlokalizowanych jest w kamienicach przy ul. Fabrycznej, Mysłowickiej i Marii Skłodowskiej-Curie. Inwestycja finansowana jest przy udziale kosztów zewnętrznych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakres prac obejmuje docieplenie ścian, stropów, dachu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych i części instalacji. Kluczowa dla ochrony powietrza i jakości życia mieszkańców jest wymiana pieców węglowych na ogrzewanie gazowe, to w przypadku ul.Fabrycznej, a na ul. Skłodowskiej i Mysłowickiej przyłączenie do miejskiego PECu.

Zakres robót remontowych i modernizacyjnych obejmuje odpowiednio:
– docieplenie ścian zewnętrznych budynków wraz ze zmianą kolorystyki,
– roboty remontowe dotyczące dachów oraz docieplenia tychże,
– wymianę stolarki okiennej wraz z nawiewnikami,
– wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,
– remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych,
– wykonanie pomieszczeń łazienek (w przypadku ich braku),
– zmiana systemu grzewczego (likwidacja pieców i wykonanie nowej instalacji etażowego ogrzewania gazowego, lub wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z opomiarowaniem z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej)
– pozostałe roboty remontowe wewnątrz budynku wielorodzinnego, m. in. Remont klatek schodowych i korytarzy,
– roboty zewnętrzne uzupełniające.

Również w 2021 r. do modernizacji planowana jest kamienica przy ul. Hulczyńskiej 134. Na tę inwestycję planuje się przeznaczyć 737 725 zł. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt przewiduje docieplenie budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę źródła ciepła z węglowego na gazowe wraz z instalacjami c.o. i gazową. Ponadto zaplanowano wymianę instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz drenaż opaskowy.

– Inwestycje te mają istotne znaczenie dla Raciborza, gdyż poza poprawą komfortu mieszkaniowego wpisują się w walkę o czystsze powietrze. Termomodernizacja budynków komunalnych pozwoli skutecznie i znacząco obniżyć zużycie energii cieplnej. W ślad za tym idzie, poprzez minimalizowanie strat ciepła, zmniejszona emisja CO2 i zanieczyszczeń, będących pochodną procesu produkcji energii cieplnej – tłumaczy urząd miasta.

Poza termomodernizacjami wymienionych powyżej kamienic w 2021 r. w planach Miejskiego Zarządu Budynków jest dodatkowo wymiana systemów grzewczych w około 40 innych lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Racibórz zlokalizowanych na terenie miasta. Miasto przeznaczy na ten cel około 1 mln zł. Działania te pozwolą nie tylko zaoszczędzić na ogrzewaniu, ale co być może ważniejsze, będą miały realny pozytywny wpływ na środowisko naturalne i powietrze, którym oddychamy. Planowana jest także wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Włoskiej. Będzie to zmiana systemu ogrzewania w lokalach z elektrycznego grzejnikowego na etażowe gazowe wraz z modernizacją systemu wentylacji.

Dodatkowo za kwotę 200 000 zł z budżetu miasta 10 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, które do tej pory nie posiadały własnej łazienki, zostaną w takowe wyposażone.

Poza korzyściami czysto praktycznymi wiążącymi się z tą inwestycją poprawią się także walory estetyczne zabudowań komunalnych poprzez odnowienie elewacji zewnętrznej, remonty dachów czy wymianę okien.

– Modernizacja nieefektywnych energetycznie, zaniedbanych i kosztownych w utrzymaniu kamienic to jeden z frontów walki z niską emisją i sposób na poprawę warunków mieszkaniowych raciborzan. Choć rozpisany na lata, sprawia, że nieszczelne okna, przestarzałe instalacje centralnego ogrzewania i stare kotły węglowe powoli odchodzą w niepamięć. Korzystają na tym wszyscy: mieszkańcy i środowisko – podkreśla magistrat.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here