Ulga na kompostownik dla mieszkańców Raciborza

bioodpady kompost
Fot. pexels.com

Zainteresowani właściciele nieruchomości od 1 stycznia 2021 r. mają możliwość skorzystania z niższej opłaty. W tym celu należy dokonać odpowiedniej adnotacji w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującym bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym przysługuje ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Miasta Racibórz uchwaliła wysokość ulgi zgodnie z projektem przedstawionym przez prezydenta miasta na kwotę 2 zł od osoby na miesiąc.

- reklama -

Zainteresowani właściciele nieruchomości od 1 stycznia 2021 r. mają możliwość skorzystania z niższej opłaty. W tym celu należy dokonać odpowiedniej adnotacji w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zadeklarowania kompostowania odpadów w przydomowym kompostowniku bioodpady zielone oraz kuchenne nie będą odbierane z takich posesji.

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi zostały natomiast określone w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz”. Zgodnie z tym regulaminem kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w gotowych kompostownikach ogrodowych lub w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu. Lokalizacja przydomowego kompostownika powinna być zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Składając korektę deklaracji w Urzędzie Miasta Racibórz lub przesyłając ją pocztą do 10 marca, skorzystamy z ulgi począwszy od lutego.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here