2 mln zł na zakup sprzętu ratowniczego dla śląskich OSP

ochotnicza straz pozarna osp
Fot. WFOŚiGW

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych, część 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Beneficjentami środków są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego, a formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

- reklama -

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach w terminie do 31 maja 2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 2 mln zł. Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju WFOŚiGW zaleca nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską. O terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu, w przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań/Zapobieganie poważnym awariom.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here