Trwa remont Bojanowskiej i łącznika Anny i Starowiejskiej

Ul Bojanowska
Ul. Bojanowska

Trwa przebudowa dwóch odcinków dróg miejskich – ulicy Bojanowskiej i łącznika ulic Starowiejskiej i Anny w Raciborzu. Inwestycje mają na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Zakończenie inwestycji planuje się na 31 sierpnia w przypadku łącznika ulic Starowiejskiej i Anny oraz 30 września w przypadku ulicy Bojanowskiej. Na „łączniku” wykonano już kanalizację deszczową, stabilizację podłoża gruntowego, podbudowę tłuczniową i warstwę wiążącą z asfaltobetonu. Pozostałe do wykonania prace obejmują wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z asfaltobetonu, utwardzenie poboczy, regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego, roboty wykończeniowe i porządkowe oraz oznakowanie organizacji ruchu drogowego.

- reklama -

Podobnie jest w przypadku Bojanowskiej. Wykonano już kanalizację deszczową, warstwę odcinającą z geowłókniny, podbudowę tłuczniową oraz warstwę wiążącą z asfaltobetonu konstrukcję chodników i wjazdów. Pozostała do wykonania warstwa ścieralna z asfaltobetonu  jezdni, regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego, roboty wykończeniowe i porządkowe a także oznakowanie organizacji ruchu drogowego.

Łącznik ulic Starowiejskiej i Anny

/UM Racibórz oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj