Punkt obsługi Programu Czyste Powietrze w Nędzy

dym komin smog
Fot. freepik.com

Wnioski przyjmowane będą cyklicznie w każdy piątek w Gminnym Centrum Kultury w Nędzy przy ul. Strażackiej 2.

Gmina Nędza zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie uruchomienia punktu obsługi rządowego Programu Czyste Powietrze. W jego ramach można otrzymać dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy czy na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

- reklama -

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy urzędu przy składaniu wniosków w ramach programu, proszone są o kontakt pod numerem tel. 32 666 0486 w celu umówienia terminu złożenia wniosku. Wnioski przyjmowane będą cyklicznie w każdy piątek w Gminnym Centrum Kultury w Nędzy przy ul. Strażackiej 2. Taka organizacja pozwoli uniknąć skupiska osób w jednym miejscu jak również zoptymalizuje poświęcony czas.

Warunki ubiegania się o dotację w ramach Programu Czyste Powietrze:
– budynek, na który ma zostać udzielona dotacja, został oddany do użytkowania przed dniem złożenia wniosku,
– dochód wnioskodawcy, rozumiany jako podstawa obliczenia podatku, nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł,
– inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed 15 maja 2020 r. i nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
– minimalna wysokość dotacji wynosi 3 000,00zł, (nie dotyczy wymiany źródła ciepła), a maksymalna wartość jest uzależniona od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia,
– okres realizacji wszystkich inwestycji wskazanych we wniosku o dotację wynosi 30 miesięcy od daty złożenia wniosku,
– beneficjentem jest osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, z wyodrębioną księgą wieczystą.

W celu złożenia wniosku w punkcie niezbędne jest posiadanie poniższych dokumentów i informacji: dowód osobisty wnioskodawcy, PESEL współmałżonka (jeśli dotyczy), nr księgi wieczystej oraz nr działki, na której znajduje się budynek, decyzja pozwolenie na budowę wraz z pozwoleniem lub zgłoszeniem na użytkowanie, powierzchnia całkowita budynku, akt własności lokalu lub budynku,
ostatnio złożony PIT w Urzędzie Skarbowym np. PIT 37, PIT 40, PIT 16 PIT 28 (wraz ze stawką podatku PIT28), nr konta bankowego wnioskodawcy, na który ma zostać przekazana dotacja, zakres planowanej inwestycji wraz z terminami ich realizacji oraz kosztami.

Szczegóły i dokumenty można znaleźć na stronach: www.nedza.pl i www.wfosigw.katowice.pl/program-czyste-powietrze.html.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here