Koniec dotacji na piece węglowe z WFOŚiGW. Zmiany w programie Czyste Powietrze

Smog

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu Czyste Powietrze będzie możliwy tylko do końca obecnego roku.

Wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie – to trzy nowości w programie Czyste Powietrze, które zaczną obowiązywać od 1 lipca.

- reklama -

Wytyczne Komisji Europejskiej, zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu, a także obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego – węgla – te czynniki zdeterminowały zapowiadane już wcześniej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmiany w programie Czyste Powietrze.

Koniec dotacji na piece węglowe

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu Czyste Powietrze będzie możliwy tylko do końca obecnego roku. Zatem aby otrzymać dotację, wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła, a dodatkowo potrzebna jest faktura wystawiona do końca bieżącego roku. Warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.

Wyższe progi dochodowe

Kolejna nowość w Czystym Powietrzu to podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów Czyste Powietrze i Stop Smog, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w Czystym Powietrzu, czyli otrzyma bezzwrotną dotację wynoszącą do 37 tys. zł.

Od 1 lipca dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie o 229 zł niż obecnie, czyli do kwoty 2189 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy podwyższy się o 164 zł niż obecnie, czyli do poziomu 1564 zł na osobę.

Wyższe dotacje na kotły na pellet o podwyższonym standardzie

Zgodnie z dotychczasowymi zapisami w programie Czyste Powietrze począwszy od 1 lipca możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. To szansa na dotacje do 9 tys. zł – nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów – w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12 tys. zł – nie więcej niż 60% kosztów.

Szczegóły w tym zakresie określają załączniki nr 2 i 2a do programu Czyste Powietrze dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl – zakładka „Weź dofinansowanie” – „Czyste Powietrze, materiały do pobrania” oraz na stronie WFOŚiGW w Katowicach, gdzie w poz. nr 12 mowa jest o zakupie i montażu kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj