Rowerem z Raciborza do Czech. Przyznano dofinansowanie

Fot. freepik.com

Celem projektu jest uatrakcyjnienie terenu obszaru Euroregionu Silesia poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej, która sprzyjać będzie aktywnej turystyce transgranicznej oraz rozwojowi ekologicznego transportu.

Miasto Racibórz sukcesywnie rozwija sieć tras rowerowych na swoim terenie, gdzie priorytetowym zadaniem stało się stworzenie bezkolizyjnego korytarza dla rowerzystów prowadzącego od granicy państwa czeskiego przez Racibórz, Zbiornik Racibórz Dolny, Rezerwat Przyrody Łężczok w kierunku Nędzy, Rud Raciborskich oraz Gliwic. Teraz w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska potrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Rowerowe pogranicze Racibórz – Hat’. Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej w mieście Racibórz”. Wartość projektu to 16 tys. euro. Dofinansowanie z EFRR wynosi 13,6 tys. euro, dofinansowanie z budżetu Państwa RP – 800 euro.

- reklama -

Celem projektu jest uatrakcyjnienie terenu obszaru Euroregionu Silesia poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej, która sprzyjać będzie aktywnej turystyce transgranicznej oraz rozwojowi ekologicznego transportu. Przedsięwzięcie pozwoli na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przedmiotowym odcinku w obrębie transgranicznym. W projekcie planuje się zaprojektowanie ciągu rowerowo-pieszego, wymianę nawierzchni ścieralnej na asfaltową czerwoną, wymianę/remont nabrzeża, obniżenie zjazdów i wjazdów na odcinki, oznakowanie znakami poziomymi i pionowymi oraz opracowanie projektu organizacji ruchu.

Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej wyznaczy nową, bezpieczną możliwość przemieszczenia się rowerem po terenie przygranicznym i połączy już istniejącą sieć rowerową. Stworzenie trasy atrakcyjnej turystycznie, która pozwoli na przyciągnięcie i zatrzymanie turystów w naszym regionie na dłużej, umożliwi aktywne spędzanie czasu oraz napędzi gospodarkę po obu stronach granicy np. poprzez wzrost liczby turystów korzystających z lokalnych obiektów gastronomicznych czy hoteli. Transgraniczna ścieżka będzie także umożliwiała przemieszczanie się mieszkańców obszarów przygranicznych w sposób ekonomiczny oraz będzie miała wpływ na ich integrację. Ścieżka również umożliwi mieszkańcom bezpieczne przemieszczanie się w poszczególnych miejscowościach. Realizacja projektu stanowić będzie okazję do skorzystania z doświadczenia partnera projektu – miejscowości Hat’.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here