Obostrzenia w Polsce przedłużone. Zmiany związane z kwarantanną i maseczkami

koronawirus uczen student
Fot. unsplash.com

Rozporządzenie m.in. rozszerza katalog sytuacji, w których nie stosuje się nakazu zasłaniania ust i nosa, na osoby biorące udział w określonych egzaminach.

Przedłużenie do 30 września obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów znalazło się w nowelizacji rozporządzenia o ograniczeniach w czasie epidemii. Nowe rozporządzenie weszło w życie 31 sierpnia.

- reklama -

Rozszerza ono katalog podmiotów, które zwolnione są z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej na uczestników międzynarodowych konferencji organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez instytucję państwową lub samorządową. Nowelizacja modyfikuje też przepisy dotyczące warunków prowadzenia w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów. Klienci według tych przepisów będą musieli mieć maseczki zakrywające usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Również obsługa będzie musiał korzystać z maseczek.

Nowela rozszerza katalog sytuacji, w których nie stosuje się nakazu zasłaniania ust i nosa, na osoby biorące udział w określonych egzaminach, o ile zachowana w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m. W rozporządzeniu wskazano m.in. egzaminy ósmoklasisty, maturalne, potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub egzaminy zawodowe oraz egzaminy adwokackie, radcowskie, notarialne i komorniczego.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here