Śląscy starostowie o planie transformacji i służbie zdrowia

Konwent
W posiedzeniu udział wzięli Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda oraz Starosta Wodzisławski Leszek Bizoń. Fot. Starostwo Powiatowe w Pszczynie

W Starostwie Powiatowym w Pszczynie odbyło się robocze spotkanie Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego. W wydarzeniu udział wzięli m.in. Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda oraz Starosta Wodzisławski Leszek Bizoń.

Jednym z najważniejszych zadań Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego jest opracowanie projektu wojewódzkiego planu transformacji w zakresie zdrowia oraz jego monitorowanie i aktualizacja. Dokument ma w grudniu zostać zatwierdzony w Ministerstwie Zdrowia dla każdego z województw.

- reklama -

Starosta Pszczyńska Barbara Bandoła przyznała, że jest wiele tematów dotyczących systemu ochrony zdrowia, które niepokoją. – Chcemy szeroko konsultować zagadnienia dotyczące systemu ochrony zdrowia naszych mieszkańców. Wiele spraw nas w tym temacie martwi. Na przykład szpitalom sieciowym podwyższono wyceny za świadczenia, a tym poza sieciom, jak placówce w Pszczynie – nie, mimo że wykonują taką samą pracę. Są też uwagi, które nie zamykają się na poziomie województwa. Chcąc zracjonalizować funkcjonowanie szpitali, widzimy konieczność porozumienia w zakresie wdrożenia konsolidacji między szpitalami w kwestii oddziałów. Ale taka konsolidacja będzie możliwa, kiedy nastąpi racjonalna wycena usług świadczonych w szpitalach. Dzisiaj jedne są wycenione dobrze i warto je realizować, a inne, bardzo potrzebne np. opieka paliatywna, czy opieka w ramach zakładów opiekuńczo-leczniczych, są wycenione słabo. Trudno więc robić konsolidację i przesuwać do jednego szpitala takie świadczenia, bo ten szpital się nie utrzyma – powiedziała Barbara Bandoła.

Problemy w służbie zdrowia

Obecni na spotkaniu starostowie sugerowali, by do planu transformacji wprowadzić zapisy dotyczące profilaktyki nowotworów: czerniaka, płuc, jelita grubego. Zasugerowano, aby w ramach planu transformacji zapisać środki dla szpitali na stypendia dla lekarzy, którzy robią w nich specjalizację. Podkreślono też, że COVID-19 zmienił znacząco mapę potrzeb zdrowotnych województwa śląskiego i ta, tworzona w 2019 roku, wymaga aktualizacji. Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego Starosta Bielski Andrzej Płonka podkreślił, że jednym z największych problemów służby zdrowia jest brak lekarzy i pielęgniarek.

Cyfryzacja samorządów

Podczas posiedzenia konwentu poruszono także temat  rządowego programu cyfryzacji samorządów. Ze środków Unii Europejskiej Polska otrzymała 2,1 mld euro na cyfryzację jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek im podległych. Te środki będzie można przeznaczyć na zakup sprzętu IT i oprogramowania oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. O granty w wysokości od 100 tys. zł do 2 mln zł mogą ubiegać się jednak tylko gminy. Zdaniem starostów rząd kolejny raz zapomniał o powiatach. Jest to dla nich niezrozumiałe, bowiem usługi dla mieszkańców świadczone przez powiaty – w geodezji, architekturze czy komunikacji – są zinformatyzowane i wymagają ciągłych aktualizacji. Konwent przekaże w tej sprawie stanowisko. Wspólne stanowisko dotyczyć będzie także podwyżek cen gazu i prądu.

Zdrowie psychiczne

Starosta Wodzisławski Leszek Bizoń wskazał, że kwestią problematyczną okazują się również plany dotyczące centrów zdrowia psychicznego. Miałyby one powstać i funkcjonować na poziomie powiatów. Śląscy starostowie zwracali jednak uwagę na podstawowy problem, jakim jest brak specjalistycznych kadr. Już dzisiaj dostęp do lekarzy psychiatrów, zwłaszcza psychiatrów dziecięcych, jest bardzo trudny. Mało realne są zatem plany utworzenia w każdym powiecie centrum zdrowia psychicznego, ponieważ nie będzie komu w nich udzielać pomocy.

Opracowane przez starostów propozycje zostaną w przyszłym tygodniu przekazane Radzie ds. Potrzeb Zdrowotnych przy Wojewodzie Śląskim.

/SP w Pszczynie, SP w Wodzisławiu Śląskim oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here