Przejścia przy ul. Piaskowej i w Pogrzebieniu będą przebudowane

Remont drogi
Zdjęcie poglądowe

Chodzi o budowę przejścia dla pieszych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu i przebudowę przejść w Raciborzu przy ul. Piaskowej.

Powiat Raciborski podpisał umowy na dwa kolejne zadania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, realizowane w modelu „zaprojektuj i wybuduj”. Chodzi o budowę przejścia dla pieszych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu i przebudowę przejść w Raciborzu przy ul. Piaskowej.

- reklama -

Wykonawcą zadania „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu” jest Inżynieria Ruchu Drogowego Sp. z o.o. z Częstochowy za kwotę 159 900,00 zł. Kwota otrzymanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 127 920 zł, co stanowi 80% kosztu kwalifikowalnego zadania. Pozostały koszt w kwocie 31 980,00 zł zostanie po połowie sfinansowany ze środków Powiatu Raciborskiego i Gminy Kornowac.

Przewidywany zakres robót do realizacji w ramach zadania dotyczy opracowania dokumentacji projektowej, a następnie robót rozbiórkowych, przebudowy chodników, montażu kompletnych zestawów sygnalizatorów z systemami detekcji oraz ze zintegrowanym oświetleniem przejścia dla pieszych, robót elektrycznych związanych z zasilaniem, sterowania sygnalizacją świetlną i oświetlenia przejścia, przełożenia kolidujących sieci, wykonania oznakowania poziomego, wymiany i montażu oznakowania pionowego.

Termin opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej to początek kwietnia 2022 r., a przewidywany termin zakończenia zadania to czerwiec 2022 r.

„Przebudowę przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu” wykona firma Copco Plus Sp. z o.o. z Imielina za kwotę 599 998,92 zł. Kwota otrzymanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 476 000 zł, co stanowi 80% kosztu kwalifikowalnego zadania. Pozostały koszt w kwocie 123 998,92 zł zostanie po połowie sfinansowany ze środków Powiatu Raciborskiego i Miasta Racibórz.

Zadanie obejmuje przebudowę czterech przejść dla pieszych – dwóch w ciągu DP 3548S ul. Piaskowej w Raciborzu oraz przyległych przejść w ciągu dróg gminnych, tj. przy ul. Sudeckiej i Szkolnej.

Przewidywany zakres robót do realizacji w ramach zadania dotyczy opracowania dokumentacji projektowej, a następnie robót rozbiórkowych, przebudowy chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, wysp azylów dla pieszych, nawierzchni jezdni oraz łuków jezdni na wlotach, montażu kompletnych zestawów sygnalizatorów ze zintegrowanym oświetleniem przejścia dla pieszych, robót elektrycznych związanych z zasilaniem, sterowania sygnalizacją świetlną i oświetlenia przejścia, przełożenia kolidujących sieci, wymiany i montażu urządzeń oraz elementów bezpieczeństwa ruchu, wykonania oznakowania poziomego, wymiany i montażu oznakowania pionowego.

Termin opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej to początek czerwca 2022 r., a przewidywany termin zakończenia zadania to wrzesień 2022 r.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj