Świadczenie 500 plus dla Ukraińców

tata dziecko
Fot. freepik.com

Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy zamieszkują na stałe w Polsce.

Zanim wejdzie specjalna ustawa, ZUS przypomina, że świadczenie wychowawcze 500+, ale też Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO), przysługują obywatelom Ukrainy, którzy na stałe zamieszkują w Polsce. Świadczenia te przyznawane są na dotychczasowych zasadach obowiązujących jeszcze przed wojną w Ukrainie.

- reklama -

Szczegółowe informacje o tym, jakie dokumenty należy dołączyć, opisane są obszernie na stronie ZUS www.zus.pl, także w języku ukraińskim. Z najważniejszych to te potwierdzające charakter pobytu w Polsce obywatela Ukrainy, m.in. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, kartę stałego pobytu. Ponadto należy pamiętać o tym, że we wniosku o świadczenie 500 plus należy podać PESEL dziecka. Jeśli dziecko nie ma nadanego numeru PESEL, to do wniosku rodzic lub opiekun musi dołączyć dodatkowo akt urodzenia dziecka wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Wniosek o świadczenie składany jest wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj