Pielęgniarki najczęściej łączą pracę ze studiami

pielegniarka szpital zdrowie choroba
Fot. unsplash.com

W ostatnich latach maleje liczba absolwentów i osób rozpoczynających studia, natomiast coraz więcej z nich ma już za sobą doświadczenie pracy i łączy naukę z pracą.

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych pozwala zarówno obserwować aktywność zawodową absolwentów po uzyskaniu dyplomu, jak i monitoruje ich pracę w czasie studiów, a także przed ich rozpoczęciem. Okazuje się, że ostatnich latach maleje liczba absolwentów i osób rozpoczynających studia – kolejne roczniki są coraz mniej liczne. Natomiast coraz więcej osób rozpoczynających studia ma już za sobą doświadczenie pracy. Coraz więcej studentów również łączy naukę z pracą, zdobywając doświadczenie zawodowe w trakcie studiów.

- reklama -

Wśród absolwentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia najczęściej doświadczenie pracy przed studiami mieli absolwenci pielęgniarstwa oraz inżynierii bezpieczeństwa zarówno dla studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Wśród absolwentów kierunków pielęgniarskich może to być związane z podejmowaniem studiów pomostowych przez pielęgniarki nieposiadające jeszcze wymaganych kwalifikacji, jak również dużym zapotrzebowaniem na pielęgniarki na rynku pracy. W przypadku inżynierii bezpieczeństwa może to się wiązać z decyzjami edukacyjnymi osób zatrudnionych w służbach mundurowych.

przycisk-plusy

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here