Gminny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika. Można zgłaszać pomysły

zabytkowa kopalna ignacy rybnik
Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku. Fot. arch. red.

GPR obejmuje podobszary stanowiące części sześciu dzielnic: Boguszowice Osiedle, Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec-Piaski, Rybnik-Północ i Śródmieście.

Miasto Rybnik zaprasza do zgłaszania przedsięwzięć, które przyczynią się do eliminacji lub ograniczenia negatywnych zjawisk na obszarach rewitalizacji w mieście. Chodzi o pomysły, które mogłyby zostać zrealizowane przez określone podmioty (np. Urząd Miasta, instytucje czy organizacje) lub też reprezentowany przez mieszkańców podmiot. Proponowane przedsięwzięcia mogą mieć charakter: społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenno-funkcjonalny lub techniczny.

- reklama -

przycisk-plusy

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj