Poznajemy las

  Mgr inż. Bogumiła Bąk
  Moim celem jest podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, szczególnie z nauczycielami, którzy rozpoczynają karierę zawodową i poszukują materiałów na bazie, których mogą tworzyć nowe lub wykorzystać dostępne. Sama bardzo często korzystam z dostępnych dla nauczycieli źródeł informacji, przyznając w tej kategorii pierwsze miejsce internetowi.


  POZNAJEMY LAS
  scenariusz zajęć terenowych  ZAŁOŻENIA METODYCZNE


  1.Cele edukacyjne:


  a/ kształcenia:


  wiadomości:


  uczeń


  – zna budowę warstwową lasu


  – zna formy ochrony przyrody w Polsce


  – definiuje terminy: rezerwat, pomnik przyrody, haliofity, geofity


  – wymienia gatunki roślin i zwierząt chronionych w Łężczoku


  zna zasady zachowania się w lesie  umiejętności:


  uczeń


  kształtuje umiejętność prowadzenia zamierzonych, planowych obserwacji organizmów, zjawisk, procesów


  dokonuje pomiarów, projektowania sposobu oraz przebiegu obserwacji i doświadczeń


  rozpoznaje niektóre gatunki drzew i krzewów oraz roślin zielnych


  kształtuje umiejętność w zakresie komunikowania się, współpracy i działania w grupie


  postrzega wszystkimi zmysłami  B/ wychowania:


  postawy i przekonania:


  uczeń


  ma świadomość, że las pełni różnorakie funkcje ( ochronne, społeczne,


  produkcyjne


  ma świadomość że należy oszczędnie korzystać z zasobów leśnych


  ma poczucie moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę lasów  2. Czas i miejsce:


  Rezerwat Łężczak, wrzesień, październik  3. środki dydaktyczne:


  W co należy się zaopatrzyć, aby radośnie i pożytecznie spędzić czas?


  w zależności od warunków pogodowych – w odpowiednie obuwie i odzież,


  worek foliowy na odpadki własne, jak i pozostawione przez pseudoturystów,


  lornetkę, aparat fotograficzny,


  taśma miernicza,


  przewodniki i klucze do oznaczania roślin i zwierząt,


  szkicowniki, przybory do pisania i rysowania


  apteczka  4. Metody pracy:


  praca w grupach jednym frontem, praca indywidualna, obserwacja, ćwiczeniowa
  5. Literatura:  Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej; Rogów; Praca zbiorowa pod redakcją K Będkowskiego


  Mitchell A. Przewodnik przyrodniczy Drzewa;


  Szanse i zagrożenia edukacji ekologicznej w terenie; Łódź ;Materiały z seminarium warsztatowego 1999r  Faza wstępna  Przygotowanie uczniów do zajęć terenowych w rezerwacie ŁĘŻCZOK


  gromadzą informacje na temat form ochrony przyrody w Polsce


  oraz rezerwatu położonego w pobliżu Raciborza


  powtarzają wiadomości o cechach populacji, definicje: biocenoza,


  ekosystem, łańcuch pokarmowy, różnorodność biologiczna
  Charakterystyka środowiska przyrodniczego.


  Łężczok jest rezerwatem leśno – stawowym znajduje się w granicach Gminy Nędza. Położony jest w dolinie rzeki Odry. Został utworzony 23 01. 1957 roku dla ochrony wielogatunkowego lasu łęgowego i alei zabytkowych drzew zwaną aleją husarską dla upamiętnienia przemarszu wojsk króla Jana III Sobieskiego na odsiecz Wiednia. Należy do największych rezerwatów województwa śląskiego – 408,88 ha i posiada największe zróżnicowanie faunistyczne oraz florystyczne. Lasy rezerwatu Łężczok stanowią obecnie trzy zbiorowiska roślinne:


  – grądy niskie (grab, dąb, klon, lipa, buk, świerk)


  – łęgi (olsza, jesion, czeremcha)


  – olsy (olsza czarna)


  Wody rezerwatu tworzy stare koryto Odry, 5 dużych stawów rybnych, których flora reprezentowana jest przez wyjątkom rzadkie i ciekawe gatunki: salwinię pływającą, kotewkę orzech wodny, grążel żółty, grzybień biały.


  W lasach rezerwatu zamieszkują sarny, lisy, zające. świadkiem dawnych polowań jest barokowy zamek myśliwski zbudowany w 1783 roku.


  Znajdujące się w rezerwacie stawy rybne zostały założone na rozlewiskach Odry przez cystersów z Rud Raciborskich około XIV wieku.

  Obecnie bytuje tu ponad 100 gatunków ptaków a gniazduje około 80 gatunków. W zbiornikach wodnych występują unikalne gatunki roślin. Niepokojącym zjawiskiem jest zanik niektórych gatunków roślin i ptaków. Prawdopodobnie zjawisko to należy kojarzyć ze stale pogarszającym się stanem środowiska naturalnego województwa śląskiego.


  TOK ZAJĘĆ
  KARTA PRACY

  - reklama -


  Mgr inż. Bogumiła Bąk
  – nauczyciel dyplomowany
  Staż pracy 16 lat
  Nauczyciel biologii i ekologii w Gimnazjum nr 2 w Raciborzu oraz w II LO im. A.Mickiewicza w Raciborzu

  - reklama -

  KOMENTARZE

  Please enter your comment!
  zapoznałem się z regulaminem
  Please enter your name here