List otwarty Prawo i Sprawiedliwość w Raciborzu

List otwarty do Wojewody śląskiego oraz Radnych Rady Miasta Racibórz Pełnomocnika Powiatowego PiS – Tomasza Kusego w imieniu członków i sympatyków partii Prawo i Sprawiedliwość.
Racibórz, 26.01.2004

L I S T O T W A R T Y
Do Wojewody śląskiego oraz
Radnych Rady Miasta Racibórz


Jako raciborzanie, którym nie jest obojętny los miasta i jego mieszkańców,z uwagą obserwujemy wydarzenia związane z działaniem organów samorządowych. Wydarzenia ostatnich dni zmuszają nas do zajęcia zdecydowanego stanowiska wobec faktów, które zagrażają nie tylko powadze instytucji samorządu, ale również samemu miastu jako organizmowi społeczno-gospodarczemu, od sprawności którego zależy pomyślne życie jego mieszkańców.


Dziś temu organizmowi grozi rozkład. Nastąpił trwały paraliż władzy uchwałodawczej, a przez to i wykonawczej. Dalsze trwanie w takim stanie może wywołać niewyobrażalne, negatywne skutki.


Nie chcemy teraz osądzać, kto jest tej sytuacji winien – takie prawo będą mieli wyborcy. Pragniemy jedynie zaapelować, wiedzeni obywatelską troską o nasze miasto, o rozsądek w decyzjach podejmowanych przez osoby, które sprawują swe urzędy, pośrednio lub bezpośrednio, z woli wyborców. Nie wolno dopuszczać do sytuacji, gdzie osoby sprawujące władzę, nie zawsze kierowane zdrowymi ambicjami i zasłaniające się instrumentalnie pojętą demokracją, zapominają o właściwym rozumieniu dobra publicznego.


Apelujemy do osób, które – kierując się bardziej emocjami, interesem własnego ugrupowania czy interesem prywatnym – zapomniały, jaki powinien przyświecać im cel w służbie publicznej, o rozsądek. Żaden interes prywatny nie może przesłaniać dobra publicznego.


Apelujemy do osób mogących naprawić obecny stan rzeczy o niezwłoczne podjęcie takich działań, gdyż utrzymywanie obecnego chaosu obciąża również te osoby.


W imieniu członków i sympatyków


partii Prawo i Sprawiedliwość


Pełnomocnik Powiatowy PiS


Tomasz Kusy

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here