Stanowisko Zarządu Powiatowego SLD w Raciborzu w sprawie sytuacji samorządu Miasta Racibórz

Tekst oświadczenia Zarządu Powiatowego SLD w Raciborzu nadesłanego w dniu 26.01.2004r.
Racibórz dnia 23.01.2004r.

Stanowisko Zarządu Powiatowego SLD w Raciborzu w sprawie sytuacji samorządu Miasta Racibórz


Ostatnie wydarzenia w pracach Rady Miasta napawają głębokim niepokojem o dalsze losy samorządu raciborskiego.


Trwający klincz władzy ustawodawczej (Rada Miasta) i wykonawczej (Prezydent) mogą doprowadzić do fatalnych skutków dla przyszłości Raciborza, o czym pisze redaktor Grzegorz Wawoczny w wydaniu Nowin Raciborskich z dnia 20.01.2004r. Po ostatnich wyborach samorządowych społeczeństwo oczekiwało zakończenia kłótni i swarów oraz podjęcia współpracy dla dobra miasta i powiatu. Było to możliwe poprzez wspólne ustalenie podziału stanowisk, kompetencji i obowiązków, jednak zwycięskie ugrupowania kierując się zasadą „TQM” zagarnęły wszystkie możliwe funkcje i stanowiska w obu samorządach.


Nie zważając na to, raciborski SLD wystąpił z inicjatywa współpracy „ponad podziałami”, o czym informowały Nowiny Raciborskie z początkiem ubiegłego roku.


Inicjatywa ta, konsekwentnie realizowana przy dużym zaangażowaniu parlamentarzystów oraz radnych SLD przyniosła wymierne efekty w rozwiązywaniu trudnych problemów Starostwa Powiatowego a m.in. szpitala, szkolnictwa oraz rynku pracy.


W najbliższym czasie dokładnie poinformujemy o tym wszystkim mieszkańców naszego powiatu.


Niestety, nieugięta, jednoznacznie konfrontacyjna postawa koalicji RS 2000 oraz TMZR pod przywództwem byłego przewodniczącego Rady Miasta Tadeusza Wojnara nie dała żadnych szans na takie działania w samorządzie miejskim.


Ten stan rzeczy w naszej ocenie wynika z głębokiej frustracji spowodowanej niepowodzeniem planów wyborczych uzyskania pełni władzy w mieście i powiecie, bowiem prezydentem Raciborza został wybrany nie faworyt Tadeusza Wojnara a powszechnie szanowany i lubiany Jan Osuchowski. Sytuację tę zaostrzył również fakt utraty przez Tadeusza Wojnara mandatu radnego i co za tym idzie funkcji przewodniczącego Rady Miasta.


W tym miejscu stwierdzamy, że od samego początku oficjalnie i pryncypialnie popieramy stanowisko Wojewody śląskiego w sprawie wygaśnięcia mandatów Tadeusza Wojanra i Marii Wiechy.


Fakt ten świadczy, że nie prowadzimy żadnych zakulisowych działań a jesteśmy tylko za przestrzeganiem porządku prawnego, współtwórcą którego był zresztą m. in. obecny obrońca wyżej wymienionych „pokrzywdzonych”, prof. B. Dolnicki.


Stoimy na stanowisku – podobnie jak bardzo wielu mieszkańców naszego miasta, że łączenie wysokich stanowisk w samorządzie i organizacjach gospodarczych korzystających z zasobów komunalnych przynosi więcej szkody niż pożytku i może być korupcjogenne czego przykładem niech będą:

  • zamrożenie stawek czynszów i opłat komunalnych na bardzo niskim poziomie przez ostatnie 10 lat, na czym stracił budżet miasta,  • podejmowanie decyzji godzących w postawy istnienia przedsiębiorstwa, którego właścicielem jest miasto. Chodzi tu o zerwanie umowy przez SM „Nowoczesna” z Przedsiębiorstwem Komunalnym i równoczesne powołanie firmy konkurencyjnej,  • poważne błędy i zaniechania statutowych działań samorządowych w przygotowaniu inwestycji (sprawa przebicia ulicy Pocztowej i Kamienioka),  • zbywanie majątku miejskiego na trudnych do zrozumienia zasadach – np. sprzedaż terenu w centrum Miasta po byłym „ślązaku”.


W związku z powyższym wzywamy :

  • radnych z RS 2000 i TMZR do zaniechania praktyk destrukcyjnych w działaniach Rady oraz do rzeczywistego podjęcia merytorycznej współpracy z opozycją i Prezydentem,  • byłych radnych Tadeusza Wojnara i Marię Wiecha do zaprzestania prób blokowania Rady Miasta poprzez nieuprawnione uczestnictwo w jej pracach.Zarząd Powiatowy SLD w Raciborzu:Bogusław Berka – Przewodniczący Rady Powiatowej


Krystyna Klimaszewska – Sekretarz Rady Powiatowej


Andrzej Gajdziński – W- ce Przewodniczący Rady Powiatowej


Zdzisław śliwiński – W- ce Przewodniczący Rady Powiatowej


Edmund Stefaniak – Skarbnik Rady Powiatowej


- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here