Kursy dla nauczycieli

W Gimnazjum nr 4 i Sportowej Szkole Podstawowej nr 15 odbywają się kursy komputerowe dla nauczycieli powiatu raciborskiego.
24 nauczycieli rozszerza swoje wiadomości na kursie „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”W ramach projektu „PRACOWNIA INTERNETOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
REALIZACJA PROJEKTU w 2004 r.
PRACOWNIA INTERNETOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Cele projektu :
Przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów,
Wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości edukacji,
Rozszerzenie możliwości wykorzystania technologii informacyjnej na wszystkich przedmiotach oraz zwiększenie stosowania wizualizacji w procesie dydaktycznym poprzez dostarczenie mobilnego zestawu multimedialnego (komputer przenośny i wideoprojektor),
Zakres projektu:
wyposażenie w 2004 r 1555 publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest odpowiednia jednostka samorządu terytorialnego, w pracownie internetowe (10 multimedialnych stanowisk komputerowych plus serwer połączonych siecią lokalną oraz mobilny zestaw multimedialny – przenośny komputer wraz z wideoprojektorem),
zapewnienie z każdego stanowiska w pracowni dostępu do sieci Internet,
dostarczenie do pracowni oprogramowania zapewniającego możliwość korzystania z Internetu oraz technologii informacyjnej w nauczaniu i uczeniu się,
przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań edukacji informatycznej (zgodnie z zasadami określonymi w projekcie).

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here