Czas Pierwszej Komunii świętej

W życiu każdego człowieka są dni szczególnie ważne: urodziny, imieniny, jubileusze. Do równie ważnych, a jednak niepowtarzalnych należy dzień Pierwszej Komunii świętej.

Wyjątkowość tego dnia podkreślamy starannymi przygotowaniami, zaproszeniem bliskich, uroczystym przyjęciem czy poczęstunkiem. Dzieci na pewno zauważają atmosferę towarzyszącą temu wydarzeniu. Uczestniczą w zakupie stroju: sukienki, garnituru czy alby. Cieszą się z przyjazdu rodziny z drugiego końca Polski a często i z zagranicy. Oczekują prezentu, bo pamiątkowy prezent jest tradycją tej uroczystości. I tylko rola rodziców w tym, by zachować proporcje między wydarzeniem, jakim jest uczestnictwo w duchowym przeżyciu, a biesiadowaniem i oczekiwaniem na prezenty.
Przygotowaniem duchowym zajmują się księża katecheci. To oni decydują, czy dziecko dojrzało do zrozumienia wagi wydarzenia. Jednak bez wsparcia ze strony domu rodzinnego trudno dziecko przekonać do tego, że najistotniejsza jest uroczystość w kościele oraz przeżycie jej w skupieniu. Trudno też mu wyperswadować myślenie o Komunii jako okazji do otrzymania drogiej zabawki. Wiedzą o tym mądrzy rodzice. Wiedzą też, że od przeżycia tego święta zależy często późniejsze życie duchowe ich dziecka.
Do takich rozważań skłoniła mnie lektura artykułów w dziale religia.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here