Założenia programu edukacji przez sport

Program EYES 2004 (European Year of Education through Sport 2004) to promowanie roli sportu w edukacji i wychowaniu oraz próba zwiększenia znaczenia wychowania fizycznego w programach szkolnych.EYES 2004 zakłada:
1. Uświadamianie organizacji edukacyjnych i sportowych o potrzebie współpracy w celu rozwoju wychowania i kształcenia poprzez sport,
2. Wykorzystywanie wartości niesionych przez sport w celu podnoszenia wiedzy
i umiejętności nie tylko praktycznych, ale również społecznych, takich jak solidarność, tolerancja, zasady uczciwej gry oraz pracy zespołowej, w pojęciu wielokulturowym,
3. Zwiększenie świadomości o wychowawczych korzyściach dobrowolnego udziału młodych ludzi w różnego rodzaju przedsięwzięciach,
4. Promowanie wychowawczej roli wyjazdów i wymian uczniowskich, szczególnie
w środowisku wielokulturowym, poprzez organizowanie imprez sportowych lub kulturalnych jako części zajęć szkolnych,
5. Zachęcanie do wymiany doświadczeń dotyczących roli sportu w systemach edukacji w celu promowania społecznej aktywności ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji,
6. Ustanowienie lepszych proporcji pomiędzy zajęciami umysłowymi i fizycznymi w życiu szkoły poprzez wspieranie sportu w zajęciach szkolnych,
7. Zbadanie problemów związanych z kształceniem młodych sportowców zaangażowanych
w sporty wymagające współzawodnictwa,
8. Podjęcie wyzwania edukacyjnego jakim jest wczesny udział młodych ludzi w sporcie zawodowym.
/oprac. Jacek Osowiecki _nauczyciel SSP15 uczestniczący w realizacji zadań programu/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here