Program Współpracy Miasta Racibórz z Organizacjami Pozarządowymi

7

Program współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Rada Miejska przyjęła podczas ostatniej, październikowej sesji. Będzie on realizowany w 2006 roku.

Obowiązek rocznego uchwalania takiego programu wynika z ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przyjmując program, założono, że obustronna współpraca stania się jednym z elementów efektywnego kierowania rozwojem miasta i lepszego zaspokojenia potrzeb jego mieszkańców. Zadaniem współpracujących ze sobą stron ma stać się m. innymi wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań oraz sprawniejsze i lepsze wykorzystanie unijnych funduszy strukturalnych.


Obszarami priorytetowymi dla współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi ma 2006r. są przede wszystkim: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym i w końcu podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Planuje się zatem organizację zajęć dla starszych osób, prowadzenie jadłodajni dla ubogich, także noclegowni.


Ważne miejsce zajmuje organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zajęć pozalekcyjnych i profilaktycznych. W programie przewidziano także szereg działań na rzecz wspierania i poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych. Wiele uwagi przywiązuję się do rozwiązywania problemów alkoholowych oraz tych związanych z uzależnieniem od narkotyków i stosowaniem przemocy. Większość działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, w myśl programu, może zostać wspartych finansowo przez gminę.


W pierwszej kolejności realizowane będą jednak te zadania, które znajdą się w obszarach określonych przez Radę Miasta jako priorytetowe, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Na realizację zatwierdzonego projektu będzie mogła być przyznana tylko jedna dotacja z budżetu gminy. Aby otrzymać taką dotację, każda z organizacji musi opracować i złożyć stosowny wniosek. Wszystkie oferty konkursowe będzie zaś opiniowała specjalna komisja powołana przez prezydenta, w skład której będą mogli wejść m. in. przedstawiciele organizacji pozarządowych. Ten ostatni zapis wzbudził podczas ostatniej sesji wiele kontrowersji wśród radnych. Po długiej dyskusji, został jednak przyjęty.


/MaH/


- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

7 KOMENTARZE

 1. A-F

  Trochę z innej beczki;) Czy właściciel owej „beczki” opowiedział dlaczego od kilkunastu lat jeździ tą beczką na lubelskich blachach(LLW…)?. A może na lubelszczyźnie są najtańsze w kraju taryfy na ubezpieczenia komunikacyjne;)))))

 2. <><>

  Świetna impreza. Tak, cały świat w Raciborzu przez kilka dni. Tylko więćej takich akcji. Gratuluje Rosynantom!

 3. dw

  Czekamy na II edycję… oczywiście z niecierpliwością. Impreza świetna – szkoda, że nie każdy o niej wiedział!!!

 4. kolumb

  Ooo, no popatrz dw, a ja myślałem, że to była druga edycja. Rany… hehehe Jestem pod wrażeniem Twej spostrzegawczości i wiedzy, pogratulować dw, pogratulować!

 5. Kochani – proszę sie tu nie klucić. Kto chciał ten wiedział, promocja była w pełni wystarczająca – słupy, sklepy, autobusy, przystanki, prasa, radio, telewizja… A części ludzi nie przekona nawet latający balon. Skoro trafili ludzie ze szczecina, mogli trafić i z Raciborza 😉 Do zobaczenia za rok 😉

 6. A-F

  I znów serwer przypisał komuś mój numer IP.

 7. cada

  GRATULACJE za bardzo fajny festiwal !!! Myśle ze takie imprezy potwierdzają że warto i mażna coś jeszcze zrobić w naszym mieście. Dla organizatorów Grupy Rosynant szacuneczek i podziekowania – tak trzymac.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here