Raciborskie Forum Organizacji Pozarządowych

9 stycznia o godz. 17.00 w budynku przy ulicy Lwowskiej 9 (siedziba Raciborskiego Towarzystwa Oświatowego „Szkoła”) odbędzie się drugie spotkanie raciborskich organizacji pozarządowych, którego celem będzie powołanie Raciborskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz wybór jego przedstawicieli.
Celem powołania Forum jest integracja oraz rozwój III Sektora w Raciborzu poprzez budowanie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z władzami gminy, tworzenie jasnych zasad tej współpracy i przejrzystych procedur podejmowania decyzji dotyczących raciborskich organizacji pozarządowych oraz dziedzin w których działają.

Organizatorzy proszą o wydelegowanie przedstawicieli, którzy będą posiadali mandat organizacji do czynnego oraz biernego udziału w wyborach w imieniu Państwa organizacji pozarządowej.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here