MCI komentuje

0

W nawiązaniu do artykułu „Żerujące MCI?”, autorstwa Pani Sabiny Mostek, który ukazał się 10.01.06 na stronach portalu, pozwolę sobie podzielić się z Internautami kilkoma uwagami…Miejskie Centrum Informacji, jak zauważyła autorka artykułu, powstało w ramach grantu Ministerstwa Pracy na tworzenie Gminnych Centrów Informacji w ramach programu Aktywizacji Zawodowej „Pierwsza Praca” – zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Potrzebę jego funkcjonowania wyrazili radni podejmując stosowaną uchwałę. Podczas obowiązywania umowy grantowej Miejskie Centrum Informacji (nazwa nie zmieniona od początku istnienia) miała w swoich zadaniach udzielanie informacji o ofertach pracy, możliwościach podjęcia wolontariatu, zawodach, szkołach i instytucjach szkolących, zasadach zakładania działalności gospodarczej i jej finansowania oraz o programach pomocowych Unii Europejskiej.

W grudniu 2004r. wygasła umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach na finansowanie placówki, a tym samym realizowanie w/w zadań, jednak dyrektor WUP w Katowicach pismem zwrócił się z apelem do władz miasta o dołożenie wszelkich starań na rzecz kontynuowania funkcjonowania placówki biorąc pod uwagę rezultaty jej działalności oraz popularność wśród mieszkańców miasta. I tak decyzją Rady Miasta w zadaniach Miejskiego Centrum Informacji w 2005r. pozostają działania związane z informacją o zasadach zakładania działalności gospodarczej i sposobach jej finansowania. Mieszkańcy miasta mają dalej możliwość bezpłatnego korzystania z komputerów z łączem internetowym w celach edukacyjnych i poszukiwania ofert pracy. Ponadto MCI od 2005r. przejmuje zadania miasta związane z promocją i informacją turystyczną.

I tu należy się sprostowanie, gdyż Pani Redaktor pisząca artykuł podeszła do tematu dość wybiórczo. Lokalne Okienko Przedsiębiorczości przy MCI to nie żaden nowy twór, tylko kontynuacja działalności GCI w zakresie promocji przedsiębiorczości. Lokalne Okienka Przedsiębiorczości to komórki funkcjonujące przy urzędach miast/gmin. Ich rola polega na udostępnianiu małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą podstawowej informacji o dostępnych programach wsparcia, działaniach, ofercie PARP, Punktów Konsultacyjnych oraz sieci Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Informacje te w przypadku MCI przekazywane są za pośrednictwem materiałów informacyjnych, ulotek, broszur, itp. otrzymywanych z zasobów PARPu Natomiast przedsiębiorcy poszukujący szczegółowych informacji na temat wybranych programów wsparcia, zasad sporządzania wniosków lub administracyjno-prawnych aspektów wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z zaleceniami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości kierowani są do najbliższego Punktu Konsultacyjnego.
Jak widać zadania związane z obsługą przedsiębiorców są ściśle podzielone a działania MCI w tym zakresie mają charakter czysto informacyjny i zmierzają do upowszechnienia wiedzy w zakresie przedsiębiorczości wśród mieszkańców miasta. Gdyby Pani Redaktor Mostek chciała zgłębić wiedzę w tym temacie polecam stronę www.parp..gov.pl

Od samego początku MCI stara się aktywnie pozyskiwać fundusze zewnętrzne na działalność placówki.
W 2004r. pozyskuje dofinansowanie rzędu 8000 euro na projekt „MCI w Internecie”. Projekt obejmował stworzenie strony internetowej www.mci.raciborz.pl, wydanie bezpłatnych poradników z zakresu zakładania działalności gospodarczej i rynku pracy oraz na stworzenie w czterech wersjach językowych wizytówki turystycznej Miasta Racibórz. W 2005r. złożony zostaje projekt „Pieszo i rowerem po ziemi raciborskiej i opawskiej”, który zyskał akceptację Euroregionalnego Komitetu Sterującego ds. Mikroprojektów Euroregionu Silesia. Tym samym dzięki inicjatywnie pracowników MCI w 2006/2007r. powstanie publikacja zawierająca przewodnik promujący pogranicze raciborsko-opawskie w wersjach językowych wraz z mapą turystyczną opartą o siatkę kartograficzną. Wartość projektu wynosi 78 200 pln. Ponadto pod koniec 2005r, w partnerstwie z Miastem Opawą zrealizowany został projekt dofinansowany z programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIa Czechy-Polska „Kalendarz opawsko-raciborski”. Celem projektu jest promocja regionu poprzez rozpowszechnianie informacji nt. wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych w ramach wydanego wspólnie kalendarza na 2006r. Obecnie Kalendarz – zresztą jak i pozostałe wydawnictwa jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim mieszkańcom Raciborza w Miejskim Centrum Informacji.
Jestem zdziwiona, że mając do wglądu sprawozdanie z działalności placówki, ominęła Pani Redaktor w swoim artykule powyższe dość istotne zadania jakie realizuje MCI, z a których z dużą satysfakcją korzysta lokalna społeczność.

Na zakończenie chciałabym odnieść się do tytułu artykułu. Realizując projekt „MCI w Internecie” naszym zamysłem było, aby na stronie znajdowały się również informacje dotyczące specyfiki raciborskiego rynku pracy wraz z możliwością zamieszczanie ofert pracy przez przedsiębiorców, agencje pracy i lokalne instytucje – dając wszystkim zainteresowanym dodatkowe narzędzie, które bezpłatnie mogą wykorzystywać do rekrutacji osób poszukujących pracy. Czy to „żerowanie”? Ocenę pozostawiam Internautom.

Wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem placówki zapraszam serdecznie do odwiedzenia Miejskiego Centrum Informacji.

Życząc w 2006 roku wszystkim pracownikom Redakcji wszelkiej pomyślności, pozostaje z wyrazami szacunku

Magdalena Czech-Majer
Kierownik Miejskiego Centrum Informacji.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here