Żywność dla najuboższych po raz trzeci

0

Już w marcu tego roku ruszy w powiecie raciborskim trzecia edycja programu pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności krajów Unii Europejskiej. Tegoroczna edycja programu PEAD trwać będzie osiem miesięcy. Według list sporządzonych przez ośrodki pomocy społecznej z terenu Raciborszczyzny, pomocą objętych będzie 5 tys. 248 osób (w tym placówki zbiorowego żywienia), czyli o ponad 2 tys. 100 osób więcej niż w roku poprzednim.

Dokładny asortyment artykułów przekazywanych w tym roku w ramach programu znany będzie pod koniec stycznia. Wtedy też poznamy dokładne przeliczniki dla powiatu raciborskiego. W latach poprzednich najubożsi otrzymywali głównie mleko UHT, ryż, makaron, mąkę, ser.

Przepisy unijne określają wyraźnie, że rozdawnictwem żywności mogą zajmować się wyłącznie organizacje pozarządowe. W powiecie raciborskim realizację tych zadań przejęły: ochotnicze straże pożarne w gminach Nędza, Rudnik, Kornowac, Krzanowice, Pietrowice Wielkie i Kuźnia Raciborska, Koło Gospodyń Wiejskich Tworków w gminie Krzyżanowice, oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza". Organizacje te wydelegowały już koordynatorów, którzy podpiszą umowy ze Śląskim Bankiem Żywności na dostawy i odpowiedzialność materialną za otrzymany towar.

Akcję koordynuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, a realizatorami są gminne ośrodki pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe z terenu powiatu.

/s/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here