V Targi Edukacyjne

Tradycyjnie już w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu odbyły się kolejne Raciborskie Targi Edukacyjne dla absolwentów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych, pomaturalnych oraz dla osób zainteresowanych przeszkoleniem kursowym.

Z roku na rok zauważamy większe zainteresowanie targami. Młodzież poszukuje informacji i jest świadoma, że decyzja
o wyborze zawodu i drogi dalszego kształcenia będzie miała wpływ na ich przyszłość, powodzenie i karierę zawodową

– komentuje koordynator V Raciborskich Targów Edukacyjnych Beata Jakubik.W targach wzięła udział młodzież z terenu powiatu raciborskiego
i powiatów sąsiednich, np. Wodzisławia i Rybnika. Targi obejmują coraz większy zasięg, teraz gościły młodzież z województwa opolskiego: np. z Polskiej Cerekwi, Ciska, Kietrza i Kędzierzyna – Koźla.

Podczas targów absolwenci otrzymują kompetentne i rzetelne informacje o możliwościach dalszego kształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych w roku szkolnym 2006/2007. Mają okazję poznać ofertę edukacyjną szkół i innych placówek oświatowych z terenu Raciborszczyzny – dodaje organizatorka akcji.

Coraz częściej młodzi ludzie, wybierając dla siebie szkołę, zawód, miejsce pracy zastanawiają się, jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Dlatego przedstawicieli szkół pytają o kierunki i profile kształcenia. Z nauczycielami i uczniami rozmawiają o sposobach realizacji zadań szkoły, o zapleczu dydaktycznym placówki i o innych pozadydaktycznych działaniach.Stoiska przyciągały kolorowymi informatorami, broszurami
i folderami. Ich przedstawiciele zapraszali na prezentacje multimedialne i planszowe oraz filmy video Informowali o proponowanych kierunkach kształcenia. Prelekcje uzupełniali pokazami, np. uwagę zwiedzających przyciągał pokaz kafelkowania, budowania karmików, prezentacja kuchni i laboratorium, pokaz profesjonalnego makijażu.
Praktyczne pokazy zdecydowanie wzbogacają ofertę– mówią reprezentanci szkół. Szkoła to nie tylko lekcje, ważne jest życie szkoły, obozy rekreacyjne i naukowe – mówią gimnazjaliści przeglądający oferty. Interesuje nas też możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów np. zaświadczających opanowanie języka obcego -dodają uczniowie.Młodzież szkół średnich coraz bardziej zaczyna doceniać posiadanie konkretnego zawodu. O konieczności wąskiej specjalizacji mówiła doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu Irena Weronika Piasecka. Na spotkaniu z doradcą zawodowym młodzież pytała o funkcjonowanie urzędu
i o zasady rejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Padały też pytania o różne formy nabycia doświadczenia, o szkolenia zawodowe, staże możliwość pracy za granicą. Młodzież interesuje się statystyką bezrobocia i przyszłością konkretnych zawodów na rynku pracy.Według analizy rynku dokonanej m.in. przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej do zawodów przyszłości należą:
operatorzy
i monterzy maszyn oraz wózków widłowych, handlowcy, pracownicy sektora usług, doradcy, technicy elektronicy i telekomunikacji, informatycy – administratorzy sieci, baz danych, technicy ochrony środowiska.
Obserwuje się coraz większe zapotrzebowanie na zawody związane ze świadczeniem opieki, szczególnie nad osobami strszymi.

- reklama -


/BSp/
Zobacz również: Szkoły na targach.


Na zdjęciu wyżej: koordynator targów Beata Jakubik.

Na zdjęciu 2: doradca zawodowy PUP Irena Weronika Piasecka

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here