Zmiana na stanowisku prezesa PKS – u

Jako radny miasta i mieszkaniec Raciborza jestem do głębi poruszony i zbulwersowany postępowaniem Rady Nadzorczej PKS w Raciborzu. 7 marca Rada Nadzorcza przeprowadziła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PKS Racibórz. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego Prezes Zarządu Mirosław Kożdoń został pozbawiony funkcji, na którą wybrano kandydata z Bielska Białej.

Przed Konkursem działające w PKS związki zawodowe wystąpiły wspólnie do Rad Nadzorczych z prośbą i wnioskiem poparty 92 podpisami członków załogi – co stanowi 80% zatrudnionych o dalsze powieżenie tej odpowiedzialnej funkcji Mirosławowi Kożdonowi. Autorzy pisma podali wiele przekonujących argumentów uzasadniających ten wniosek. Rada Nazorcza zupełnie zignorowała pisma związków zawodowych i poparcie załogi. Nadawcy tego ważnego dokumentu nie otrzymali żadnej odpowiedzi co jest niezgodne z KPA. Jest rzeczą w najwyższym stopniu oburzającą, że rada nadzorcza nie zasięgnęła opinii miejscowej władzy publicznej: lokalnego samorządu i włodarzy miasta i powiatu. Ten niezwykle ignorujący stosunek do miejscowej władzy która jest wybrana z mandatu społeczności Ziemi Raciborskiej i odpowiada za wszystko co dzieje sie na jej terenie świadczy bardzo negatywnie o właściwości, wiarygodności, kompetencji Rady Nadzorczej. Z całą pewnością to pięcioosobowe gremium nie liczy się zupełnie z miejscowym społeczeństwem dla potrzeb, kórego działa PKS.

Ludzie Ci nie rozumieją służebnej roli jaką wypełnia to najważniejsze przedsiębiorstwo transportowe w regionie. Zupełnie nie liczą się z opiniami ludzi którzy całe swoje życie zawodowe poświęcali dla PKSu a wielu z nich budowało to przedsiębiorstwo od podstaw. Dla raciborzan nie jest obojętne jak funkcjonuje to przedsiębiorstwo głównie z trzech powodów:
– realizacji zadań transportowych głownie z zakresie przewozu osób w tym przewozy do szkół i zakładów pracy, jednostek służby zdrowia
– bezpieczeństwa ruchu drogowego
– miejsca pracy dla ponad 100 osobowej załogi, która w dużej części jest jedynym żywicielem rodziny.

Miorosław Kożdoń objął stanowisko prezesa Zarządu przedsiębiorstwa PKS w Raciborzytrzema laty w sytuacji kiedy firma była w bardzo złej sytuacji finansowej i organizacyjnej. Dyrektor Kożdoń podjął się bardzo trudnego zadania reorganizacji przedsiębiorstwa i wyprowadzenie jej na prostą. Czynił to z wielkim zaangażowaniem, zapałem. W szybkim czasie doprowadził do wielu zmian, które zaowocowały wielomi sukcesami. Rozwój przedsiębiorstwa objął min. Następujące elementy:
– rozwój bazy transportowej
– jej unowocześnienie,
– przebudowa przystanków autobusowych na dworcu dzięki czemu pasażerowie uzyskali bardzo wygodne, funkcjonalne i estetyczne miejsca oczekiwania na podróż,
– nowe, bardzo potrzebne i atrakcyjne kursy.

Prezes Kożdoń bardzo przykłądał wielką wagę do współpracy z podległom mu załogą, która bardzo wysoko ceni jego umiejętności i stosunek do pracowników. Ważną cechą Prezesa jest zrozumienie potrzeby współpracy z miejscową władzą publiczną. Radni byli na bieżąco informowani o działaniach podejmowanych przez Prezesa, który często konsultował z nimi decyzję mające wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. Bardzo cennym była dla naszego regionu sprawa umiejętnego łączenia ważnych spraw ekonomiki zakładu z potrzebami mieszkańców Raciborza i odwiedzających go gości. Bardzo cennym był wzrost kultury obsługi pasażerów oraz podniesienie jakości świadczonych usług.

Z pewnością cechy te wynikają w pewnym stopniu z faktu sprawowania mandatu radnego miasta Cieszyn. Kolejną oburzającą sprawą jest brak konsultacji Rady Nadzorczej – komiji konkursowej z samorządem lokalnym ziemi cieszyńskiej, którego jest członkiem.

Wydaje się, że postawienie na tym niezwykle ważnym dla miasta stanowisku osoby nieznanej spoza branży jest posunięciem niezwykle ryzykownym co może doprowadzić do zniszczenia dorobku Prezesa Kożdonia i jego załogi.

Społeczność Raciborza, jej przedstawiciele i jego radni nie mogą pojąć jak można pozbawić funkcji człowieka, który wyprowadził przedsiębiorstwo z zapaści grożącej upadkowi i doprowadził w krótkim czasie do rozwoju, którego najlepszym wskaźnikiem jest pierwsze miejsce pod względem zyskowności wśród wszystkich PKSów w woj. śląskim, jeżeli do tego dodamy poparcie i zadowolenie załogi stajemy przed zasadniczym pytaniem co się w naszym kraju dzieje i po co ludzie mają być kreatywni i robić kariery skoro mamy system, który niszczy ludzi mądrych, uczciwych i potrzebnych społeczeństwu.

P.S. Rada Nadzorcza podlega pod Ministra Skarbu Państwa (skład: 5 osób: 3 osoby powołane przez Ministra, 2 os. wybrane spośród członków załogi zakładu. Sprawy przewoźników (PKS, PKP) będą omawiane na sesji Rady Miasta w marcu, gdzie Prezes Kożdoń miał wspólnie z radą wskazać dalsze kierunki z zakresu rozwoju.

Piotr Klima, radny Miasta Racibórz

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here