Nie ma kasy dla zamku

Wniosek Powiatu Raciborskiego dotyczący adaptacji Zamku Piastowskiego na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego, nie został rekomendowany do dofinansowania… Komitet Sterujący dla priorytetu "Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego dokonał oceny złożonych wniosków i przyjął listę wniosków rekomendowanych. Wniosek Powiatu Raciborskiego pn. "Adaptacja Zamku Piastowskiego na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego" uzyskał ocenę 61 punktów i znalazł się na 28 pozycji listy rankingowej na 111 złożonych wniosków. Oznacza to, że został zakwalifikowany na listę rankingową, jednakże z powodu niewystarczającej ilości środków, wniosek nie został rekomendowany do dofinansowania.

W pierwszym naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego złożonych zostało łącznie 111 wniosków na sumę 262 mln euro. Tymczasem do dyspozycji Komitetu Sterującego była kwota 28 mln euro. Komitet Sterujący stworzył listę rankingową wniosków, na której znalazły się 42 projekty najwyżej ocenione. Projekt Powiatu Raciborskiego uplasował się na 28 miejscu, uzyskując 61 punktów na 91 możliwych. Z powodu małej puli środków, wniosek nie został jednak rekomendowany do dofinansowania.
Dofinansowanie uzyskało zaledwie 11 projektów, w tym m.in. pałac w Wilanowie, Muzeum Zamkowe w Malborku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu czy Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

Nasz projekt opiewał na kwotę prawie 1 mln 75 tys. euro, z czego wnioskowano o dofinansowanie w wysokości 913,5 tys. euro.
Przypomnijmy. Koncepcja zagospodarowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu wypracowana została przez specjalnie powołany w tym celu przez Starostę Raciborskiego zespół roboczy. Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego to propozycja stworzenia na terenie raciborskiego zamku swego rodzaju centrum turystyki kulturowej. Pomysł zakłada remont i adaptację budynku bramnego na potrzeby centrum organizacji imprez zamkowych i obsługi ruchu turystycznego, a także parteru budynku mieszkalnego na cele edukacyjne i wystawiennicze, a wyższe kondygnacje zostałyby przeznaczone na potrzeby hotelowo-gastronomiczne. Z kolei kaplica zamkowa byłaby miejscem koncertów kameralnych i specjalnych uroczystości religijnych. W zabytkowych obiektach pobrowarnych miałoby docelowo powstać Międzynarodowe Centrum Wymiany Naukowej i Artystycznej. Dziedziniec zaś miałby zostać zaadaptowany na potrzeby organizacji spektakli i koncertów plenerowych. Tu mógłby powstać również amfiteatr. Koncepcja zakłada ponadto rewitalizację otoczenia zamku i parku nad Odrą tak, by za! mek był widoczny w panoramie miasta.

Do roku 2008 środki przeznaczone dla Polski na priorytet "Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast" to 70 mln euro, co stanowi to 13,1 proc. wszystkich przypadających Polsce środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W najbliższym czasie, Powiat Raciborski ponownie będzie aplikować o środki z Mechanizmu Norweskiego na adaptację Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego twierdzą, że projekt ma duże szanse na uzyskanie dofinansowania w kolejnych naborach wniosków.

Zamek Piastowski w Raciborzu to nieruchomość, której właścicielem jest Skarb Państwa, a w jego imieniu zarządza nią Starosta Raciborski. Środki, jakie otrzymuje Powiat Raciborski ze Skarbu Państwa na utrzymanie zabytku z ledwością starczają na bieżące potrzeby. Samorząd nie dysponuje takimi pienięd zmi, które pozwoliłyby na remont zamku. Nasze członkostwo w Unii Europejskiej stwarza jednak możliwości pozyskiwania zewnętrznych funduszy na renowację zabytkowych nieruchomości. Największe szanse stwarza jednak Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy, czyli specjalny program wspólnotowy, który finansują państwa nie zrzeszone w UE – Norwegia, Lichtenstein i Islandia (tzw. Państwa – Darczyńcy).

/s/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here