Stan wód Odry stabilizuje się

W chwili obecnej sytuacja na Odrze przepływającej przez miasto jest stabilna. Można spodziewać się lokalnych podtopień, zwłaszcza gruntów ornych w okolicach miasta.
Optymistyczna prognoza pogody na najbliższe dni i zmniejszanie się stanu wód dopływów Odry na terenie powiatu raciborskiego powodują ciągłą stabilizację sytuacji powodziowej na Raciborszczyźnie. Wysokość fali kulminacyjnej wód może jedynie spowodować podtopienia lokalne, co jednak nie zagraża życiu i bezpieczeństwu mieszkańców.

Obecnie notuje się stałe obniżanie stanu wód
na wodowskazie w Chałupkach – czyli tam, gdzie przepływają wody z Czech, ale dotychczasowe stany wód  są jeszcze bardzo wysokie.


Stanisław Nawrocki, kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu, stale monitorujący sytuację, uspokaja raciborzan.


Prowadzony jest ciągły monitoring poziomu wody, zarówno na Kanale Ulgi, jak i w korycie Starej Odry, a do momentu pełnej stabilizacji sytuacji powodziowej na terenie powiatu raciborskiego wszystkie służby podległe staroście raciborskiemu, wójtom, burmistrzom oraz prezydentowi Raciborza realizują zadania
w zakresie zapewnienia pełnego bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.


 /oprac.B/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here